Majitelé FVE versus Bohemia Energy: pozor na neoprávněnou dodávku do sítě!

18.10.2021, 12:11

Vzhledem k současné situace týkající se skupiny Bohemia Energy (BE) vyzýváme majitele fotovoltaických elektráren, aby si důkladně zkontrolovali, zda u nich nehrozí tzv. neoprávněná dodávka elektřiny do sítě. Výkup vyrobené elektřiny totiž pro výrobce nezajišťuje dodavatel poslední instance, který zastoupil BE s dodávkou do odběrných míst. Budou si muset najít nového smluvního partnera, který od nich elektřinou dodanou do sítě vykoupí.

V posledních dnech se hromadí dotazy, zda pro majitele většinou domácích fotovoltaických elektráren nehrozí takzvaná neoprávněná dodávka, pokud mají smlouvu s obchodníkem s elektřinou, který je v úpadku a případně přišel o licenci. Energetický regulační úřad (ERÚ) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) kvůli eliminaci neoprávněné dodávky elektřiny již vyzývají výše uvedené subjekty, aby sdílely maximální množství informací a vzniklou situaci společně řešily. V této souvislosti přinášíme nejdůležitější informace pro majitele elektráren.

 1. Pro výrobce není stanoven obchodník, který by automaticky koupil vyrobenou elektřinu
  Dodavatel poslední instance slouží pouze spotřebitelům elektřiny, nikoli výrobcům. 
   
 2. Co je neoprávněná dodávka?
  Jde o dodávku do sítě bez smlouvy s existujícím obchodníkem. Pokud smlouva zanikne v návaznosti na úpadek obchodníka, nesmí výrobce elektřinu do soustavy dodávat, jinak mu hrozí sankce. 
   
 3. K neoprávněné dodávce může dojít, pokud:
  » klient smlouvu vypoví nebo od ní odstoupí
  » smlouva bude vypovězena ze strany obchodníka
  »
  smlouva se stane neplatnou, pokud například obchodník přijde o licenci
   
 4. Odpovědnost za neoprávněnou dodávku nese i vlastník výrobny do 10 kW, který nemá licenci na výrobu elektřiny
  Odpovědnost za neoprávněnou dodávku nesou i zákazníci. Ani vlastníci nejmenších výroben do 10 kW se tedy nevyhnou řešení situace po ukončení činnosti Bohemia Energy.

„Dokud obchodník s elektřinou smlouvy neukončí, má výrobce legitimní důvod očekávat, že za jeho dodávku přebírá odpovědnost a disponuje licencí na obchod“, říká Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace. „Protože lze očekávat brzké zrušení licence Bohemia Energy, je nutné jednat bezodkladně a najít si nového obchodníka na výkup elektřiny. Teprve pak je vhodné smlouvu s Bohemia Energy ukončit, pokud nebude zrušena již dříve“, dodává.

Jak nyní postupovat?

 • Smlouvu sami neukončujte dříve, než uzavřete smlouvu s novým obchodníkem.
 • Dokud obchodník s elektřinou neoznámí ukončení smluvního vztahu, nevypínejte vaši FVE.
 • V každém případě si urychleně najděte nového obchodníka s elektřinou, například podle distribučního území, ke kterému je jejich výrobna připojena. Můžete se také obrátit na Solární asociaci. Tento krok doporučujeme učinit ihned v příštích dnech.
 • Při převodu pod nového obchodníka by výrobci neměli mít technický problém s přepisem výrobního EANu (potvrzení stávajícího obchodníka BE proběhne automaticky).
 • Více informací najdete též ve společné výzvě ERÚ a MPO.

„Velice oceňujeme výzvu ERÚ a MPO směrem k provozovatelům distribučních soustav ke shovívavosti a vstřícnosti v rámci předcházení nebezpečí neoprávněné dodávky,“ říká předseda představenstva Solární asociace Jan Krčmář. 

Kontakty na distribuční společnosti: