Vyjádření Solární asociace ke schválení prvních fotovoltaických projektů z Modernizačního fondu

11.10.2021, 17:19

Ministerstvo životního prostředí schválilo první žádosti o dotaci na nové solární elektrárny z Modernizačního fondu. Tuto událost vnímáme jako další milník v cestě k oživení solární energie v Česku, kterou nutně potřebujeme, chceme-li do budoucna odstoupit od výroby energie z uhlí.

Prvních dvanáct projektů, které získají dotaci z Modernizačního fondu, budou první pozemní solární elektrárny, které se u nás za mnoho let postaví. Česko se tím opět zařadí mezi země, ve kterých se takové instalace staví – po bok nejen Německa a Rakouska, ale i třeba Polska a Maďarska.

Máme radost z toho, že mezi investory je velký počet zemědělských družstev a firem. Ukazuje to, že sektor zemědělství přechod na nové, levné zdroje energie aktivně řeší. O tom svědčí i zájem o projekty typu takzvané agrivoltaiky, kterým se v asociaci intenzivně věnujeme. Doufáme, že brzy uvidíme i první projekty právě tohoto zajímavého spojení energetiky se zemědělstvím s podporou z Modernizačního fondu.

Vzhledem k vývoji cen energie může solární energie být pro podniky klíčová v zafixování cen energie. Proto jsme velice rádi, že se rýsují první konkrétní projekty z Modernizačního fondu a těšíme se na výsledky výzvy pro velké pozemní instalace.

Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace

Kontakt:

Jan Krčmář
předseda představenstva Solární asociace
E: jan.krcmar@solarniasociace.cz