ERÚ vydal cenové rozhodnutí, předpokládá všk vydání změny

4.10.2021, 08:11

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal 29. září cenové rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie (POZE) pro příští rok. Výkupní ceny a zelené bonusy stanovené tímto rozhodnutím budou účinné od 1. ledna 2022. Cenové rozhodnutí je vydáno na základě nyní platného a účinného zákona o podporovaných zdrojích energie. Vzhledem k nedávno odhlasované novele zákona o POZE však ERÚ předpokládá vydání změnového cenového rozhodnutí.

Odkaz na cenové rozhodnutí najdete zde

Nejdůležitější informace:

(tabulku v plné velikosti zobrazíte kliknutím na obrázek)
 
  • Rozdíl mezi brutto / netto zohledňuje vyšší solární odvod mezi ZB a VC (o 1 procentní bod).
  • Výkupní cena valorizovala o 2%, jak požaduje zákon (o PoZE), a to jak pro FVE uvedené do provozu v roce 2009, tak v roce 2010.
  • Podle ERÚ je aktuálně zveřejněné cenové rozhodnutí specifické tím, že již v době jeho vydání jsou předpokládané jeho změny. Výši i strukturu podpor totiž ovlivní novela zákona o POZE.
  • O tom, zda ERÚ bude či nebude vydávat opravné rozhodnutí bude rozhodovat to, zda a v jaké formě budoucí vláda schválí sektorové šetření FVE, a zároveň jak přesně stanoví IRR pro jednotlivé zdroje.
  • Zelený bonus (roční) se meziročně upravuje podle aktualizované metodiky ERÚ a počítá se z tzv. ekvivalentní ceny silové elektřiny. V případě, že cena silové elektřiny stoupá, je možné, že zelený bonus vyhlášený na rok následující reálně proti předchozímu roku klesne (což je aktuální případ roku 2022). Do obchodního vztahu v případě podpory formou zeleného bonusu nicméně vstupuje ještě obchodník, který výrobci rozdíl oproti výkupní ceně vyrovná.
  • Pro výrobce může být finančně výhodné přejít do ročního zeleného bonusu v případě, že od obchodníka dostane nabídku na cenu minimálně stejnou nebo vyšší než je rozdíl mezi ZB a VC (např. pro výrobny z roku 2010 je to cena 1 157 Kč/MWh). Je však dobré zvážit v rámci rozhodování i další faktory, např. posun v cash flow výrobce (1/4 ZB je vyplácena až na konci druhého měsíce následujícího kvartálu po kvartálu, kdy byla vyrobená elektřina vyfakturována).
  • Změna formy podpory se provádí přes systém OTE a je možné ji učinit do 30.11. kalendářního roku. Změněná forma podpory pak platí od 1. ledna roku následujícího, a to po celý rok.