Prezident republiky podepsal novelu zákona o podporovaných zdrojích energie

29.9.2021, 13:27

Prezident Miloš Zeman v pondělí podepsal novelu zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, kterou 15. září schválila Poslanecká sněmovna v senátním znění.

Zákon vstoupí v platnost 1. ledna 2022 a zavádí pro obnovitelné zdroje interval vnitřního výnosového procenta ve výši 8,4 % - 10,6 %. Zároveň se však o 10 % zvýší solární daň (na 20 % pro FVE z roku 2010 a 10 % pro FVE z roku 2009).

Mezi dalšími významnými změnami je i zařazení solárních elektráren do budoucích aukcí provozní podpory.

Prezident zároveň podepsal i novelu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).