Dekonta – partner pro revitalizaci brownfieldů

9.9.2021, 13:39

V městech po celé České republice najdeme řadu brownfieldů, které jsou pozůstatky průmyslové, zemědělské, rezidenční nebo vojenské aktivity. Tyto objekty jsou často prázdné, zdevastované a kontaminované a mnohdy se staly strašáky daných oblastí. Na druhou stran však mohou být díky své nižší kupní ceně pro potenciální investory vyhledávanou lokalitou a nabídnout tak prostor pro budování nových podnikatelských projektů včetně fotovoltaických elektráren.

Brownfieldové lokality mapuje Národní databáze brownfieldů. Na svou revitalizaci v ní nyní čeká na 3 500 lokalit.

Společnost DEKONTA a její tým odborníků s širokým technickým zázemím a strojním vybavením nabízí ucelenou paletu služeb řešících všechny kroky vedoucí k přetvoření brownfieldu do nové, environmentálně nezatížené rozvojové lokality vhodné pro ekonomické využití.

Nabízené služby:

 • Osobní i online konzultace pro potenciální klienty
 • Nezávaznou návštěvu lokality/brownfieldu a zhodnocení možností řešení
 • Komplexní poradenství v dané problematice vč. možností využití dotačních programů
 • Zprostředkování přípravy, podání a administrace dotací
 • Průzkum znečištění konstrukcí, zemin a podzemních vod
 • Identifikace přítomnosti konstrukcí obsahující azbest
 • Zajištění a odstranění všech odpadů
 • Zpracování veškeré dokumentace a kompletní inženýring související se sanačními pracemi a demolicemi
 • Demolice konstrukcí a objektů
 • Sanační práce (zeminy, podzemní voda)
 • Zemní práce a terénní úpravy

DEKONTA je česká společnost s mezinárodní kvalifikací založená v roce 1992. V průběhu let se stala jednou z předních environmentálních společností ve střední a východní Evropě, která nabízí komplexní portfolio ekologických služeb. DEKONTA v minulosti realizovala mnoho projektů spojených s revitalizací a rekultivací lokalit, které byly silně postiženy dřívější průmyslovou aktivitou. Jednalo se především o průmyslové areály, skládky odpadu a oblasti spojené s hlubinnou i povrchovou těžbou surovin.

Detailní informace a nabídku služeb společnosti DEKONTA spojených s revitalizací brownfieldů vhodných pro výstavbu fotovoltaických elektráren naleznete na webových stránkách www.dekonta.cz.

Text a foto: DEKONTA, a.s.