Evropský solární trh roste a sílí. Přehled o něm podá konference Intersolar Europe 2021

26.8.2021, 12:46

Zatímco pandemie Covid-19 zpomalila nebo dokonce zastavila růst mnoha průmyslových odvětví, solární průmysl je výjimkou z pravidla: Evropský trh s fotovoltaikou je na vzestupu, poptávka prudce roste. Na trh se hrnou noví hráči, vznikají inovativní obchodní modely. Kam směřuje fotovoltaický trh? Jaké jsou nastupující trendy a inovace?

Konference Intersolar Europe 2021 poskytne odpovědi na tyto otázky a také příležitost navázat kontakty a sdílet nápady s dalšími odborníky a zástupci odvětví. Konference se koná v rámci akce Intersolar Europe Restart 2021 ve dnech 6. a 7. října.

V roce 2020 bylo navzdory dopadům pandemie Covid-19 zprovozněno 138,2 gigawattů (GW) nových fotovoltaických instalací; to se rovná 18% nárůstu nových instalací ve srovnání s rokem 2019 a představuje další nový globální roční rekord pro odvětví solární energetiky. Celkový instalovaný výkon fotovoltaických elektráren na celém světě nyní činí 773,2 GW. Vše nasvědčuje tomu, že růst bude pokračovat i v roce 2021. Výhled globálního trhu se solární energií na období 2021-2025, který zveřejnila společnost SolarPower Europe, předpokládá, že průměrný scénář v roce 2021 se bude rovnat 18% nárůstu nově instalovaného výkonu na 163,2 GW. Do roku 2025 očekává SolarPower Europe celosvětový instalovaný výkon téměř 1,9 TW.

Růst podporuje také balíček EU pro čistou energii, jehož cílem je dosáhnout do roku 2030 32% podílu obnovitelných zdrojů energie na trhu. „Vzestup trhu souvisí také s výrazně nižšími náklady, rostoucím počtem smluv o výkupu elektřiny (PPA) a také s inovacemi a novými aplikacemi,“ vysvětluje Markus Elsässer, generální ředitel společnosti Solar Promotion GmbH, která veletrh Intersolar Europe spoluorganizuje. Trh pohání také digitalizace. Strojové učení, umělá inteligence (AI) a big data vytvářejí nové možnosti pro návrh systému, konfiguraci zařízení, prediktivní údržbu, monitorování a předpověď výnosů a počasí. To vše přispívá ke snižování nákladů na výrobu elektřiny a následně zlepšuje ziskovost systémů.

Plovoucí fotovoltaika a agrivoltaika se dynamicky rozvíjejí

Inovace jsou také hnacím motorem specializovaných technologií, jako jsou plovoucí fotovoltaika a agrivoltaika. Jejich potenciál je nepopiratelný, protože lze předejít konfliktům při využívání půdy se zemědělským sektorem - což je důležité s ohledem na rozšiřování solárních parků, zejména v hustě osídlených oblastech. „V oblasti FPV, tedy plovoucích solárních parků, se toho děje hodně. Pokroku se dosahuje v oblasti návrhu systému, instalace a kotevních systémů," uvádí Elsässer. Cílem několika iniciativ je vytvořit standardy pro systémy a komponenty. Jedním z velmi slibných obchodních modelů je instalace na přehradách. Výhodou tohoto přístupu je, že elektrická infrastruktura již existuje, což pomáhá snížit investiční náklady. Kromě toho byly zahájeny pilotní projekty v námořním a pobřežním průmyslu. Celkem tři bloky na konferenci Intersolar Europe budou 7. října věnovány právě tématu plovoucí fotovoltaiky.

Agrivoltaika, která přináší synergický efekt při současném využití půdy pro zemědělství a výrobu solární energie, se dynamicky rozvíjí a získává stále větší pozornost. V zemích, jako je Itálie a Německo, vznikají nové pobídkové programy a ve Francii bylo založeno první sdružení agrivoltaiky na světě. Pokročilo se také v oblasti standardizace, která je nezbytná pro dosažení masového financování a prudkého rozšíření trhu. Na 7. října je rovněž naplánováno zasedání konference, které se bude zabývat příležitostmi a výzvami spojenými s tímto inovativním konceptem.

Vítr do plachet pro evropskou výrobu fotovoltaiky

„V důsledku solárního boomu a Fondu zelené obnovy, v němž EU vyčlenila miliardy na spojení hospodářské obnovy a udržitelnosti, zažívá evropská výroba fotovoltaiky vítr v zádech,“ říká Elsässer. V německém „Solárním údolí“ v Bitterfeldu v Sasku-Anhaltsku již švýcarská společnost Meyer Burger otevřela novou továrnu na solární články. Na stejném místě expanduje také společnost Q-cells, která patří jihokorejskému podniku Hanwha. Cílem tohoto rozvoje je rovněž posílit nezávislost Evropy v oblasti výroby fotovoltaických článků. Podmínky a příležitosti pro konkurenceschopnou výrobu fotovoltaiky v Evropě budou diskutovány na jednom ze zasedání konference 6. října.

Kam směřuje trh s fotovoltaikou? Jaké jsou nejdůležitější trendy a inovace? Jaké jsou nové trhy a obchodní modely? Jak mohou digitální technologie optimalizovat návrh, provoz a údržbu fotovoltaických systémů? "Konference Intersolar Europe 2021 je ideální příležitostí, jak se o těchto tématech dozvědět více. Kromě toho, že konference poskytne fundované poznatky, nabídne také příležitost ke sdílení nápadů a navázání kontaktů s předními národními i mezinárodními odborníky a zástupci odvětví," říká Elsässer. Tato odborná konference se koná v rámci akce Intersolar Europe Restart 2021 ve dnech 6. a 7. října na výstavišti Messe München v Konferenčním centru Nord (CCN).

Kompletní přehled programu konference naleznete zde.