Valná hromada: volby představitelů a diskuse o dění v sektoru

23.6.2015, 19:35

Další řádná valná hromada CZEPHO se sešla 23. června v Praze. Její delegáti znovu zvolili po dvou členech představenstva a dozorčí rady, jimž vypršel mandát. Dále si účastníci vyslechli informace o aktuálním dění v solárním sektoru, schválili hospodaření a činnost asociace a odsouhlasili plán na podporu akvizice nových členů.

Do představenstva byli znovu většinou hlasů potvrzeni jeho dosavadní členové Ing. Martin Beutl a Ladislav Seidler. V dozorčí radě získali mandát na další dva roky Ing. Miroslav Calda a Ing. Martina Čemusová.

V průběhu dalšího jednání delegáti schválili účetní uzávěrku organizace a zprávu o činnosti. V rámci programu valné hromady byli členové CZEPHO také informování například o legislativních změnách, které zasáhli nebo mohou v blízké budoucnosti zasáhnout solární sektor a probíhajících soudních kauzách. Valná hromada rovněž odsouhlasila plán, který má zatraktivnit členství v asociaci zejména pro provozovatele malých střešních instalací slunečních elektráren.