Příjem žádostí o dotace z Modernizačního fondu byl odstartován. Zjistěte, jak na to!

23.7.2021, 11:00

Dvě dotační výzvy RES+ mají akcelerovat výstavbu nových fotovoltaických elektráren. O podporu se mohou ucházet stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích a společenství pro obnovitelné zdroje.

Modernizační fond cílí spíše na velké projekty a hráče, nemělo by totiž docházet k překryvu se zavedenými podpůrnými programy jako jsou Nová zelená úsporám či OP TAK a OP ŽP. Tomu odpovídá i alokace a požadavky na projekty:

  • Dotační výzva RES+ č. 1/2021 je určena pro fotovoltaické elektrárny do 1 MWp (včetně) a je pro ni alokována 1 miliarda korun. Příjem žádostí končí 15. 11. 2021 ve 12 hodin. Instruktážní video, detailní informace, text výzvy a potřebné dokumenty jsou přehledně uvedeny na webu SFŽP.
  • Dotační výzva RES+ č. 2/2021 je určena pro fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp. Pro žadatele je alokováno 3,5 miliardy korun. Žádosti je možné podávat do 29. 10. 2021 do 12 hodin. Instruktážní video, detailní informace, text výzvy a potřebné dokumenty naleznete zde.

Příjem žádostí probíhá přes Agendový informační systém SFŽP ČR. Státní fond ŽP také připravil dvojici instruktážních videí, které vás krok po kroku provedou procesem podání žádosti: