Poslanci schválili ve třetím čtení místo rozumného řešení likvidační změny pro solární energetiku. Ohrozili tím další rozvoj OZE v Česku

16.7.2021, 14:45

Poslanci schválili na středeční schůzi klíčovou novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. V otázce povolené výnosnosti, kolem které se vedly největší rozepře, Sněmovna odhlasovala zachování původního vládního návrhu, který pro fotovoltaiku navrhuje maximální povolenou výnosnost na úrovni 6,3 %, a současně schválila dodatečný solární odvod pro instalace z let 2009 a 2010 ve výši 10 %. Dnes přijaté změny Sněmovnou mohou být pro tisíce firem likvidační. Ohroženy jsou projekty výroben čisté energie za stovky miliard korun, do kterých investovaly domácnosti, čeští podnikatelé nebo města a obce. Novelu nyní projedná Senát.

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE) má vytvořit příhodné a stabilní prostředí pro rozvoj zelené energetiky u nás. Na její podobě ale dlouhodobě nepanuje shoda. Problémem je především nastavení vnitřního výnosového procenta (tzv. IRR), tedy povolené výnosnosti podporovaných zdrojů. Návrhy opozice, které měly podporu Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Svazu měst a obcí i dalších oborových svazů, prosazovaly rovné podmínky, tedy jednotnou sazbu IRR v rozumné výši pro všechny obnovitelné zdroje energie. Ve třetím čtení ale prošel původní vládní návrh, který nastavuje tak nízkou výnosnost navíc v kombinaci s dodatečnou solární daní, že jeho účinek může být likvidační. Solární asociace připomíná, že výnosnost na úrovni 6,3 % je pod hranicí úrokových sazeb z doby vzniku těchto projektů, tedy let 2009 a 2010. Hrozí nesplácení úvěrů ve výši desítek miliard korun.

Vládní tažení proti solárním elektrárnám pokračuje

S výsledkem nesouhlasí zástupci většiny energetických svazů, kteří podporovali návrh na nastavení jednotného IRR pro všechny zdroje energie. „Novela zákona o podporovaných zdrojích energie měla potenciál navždy vyřešit problematické diskuse spojené se zelenou energií a nastartovat rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku. Místo toho však poslanci dnes vyslali signál, že s obnovitelnými zdroji v Česku do budoucna nepočítají. Likvidační kombinace povolené výnosnosti ve výši 6,3 % a zvýšení solárního odvodu ohrožuje tisíce projektů solárních elektráren v Česku. Poslanci si musí uvědomit, že za každým solárním panelem jsou investice domácností, českých podnikatelů nebo měst a obcí. Právě ti vložili své prostředky a významně se zadlužili, aby pomohli Česku zvýšit podíl zelené energie. Nyní je vláda trestá za rozhodnutí, ke kterému je sám stát přizval,” říká Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček chce skrze novelu a maximální hranici tzv. IRR řešit údajnou překompenzaci solárního sektoru. „Vnitřní výnosové procento zjednodušeně znamená, že stát řekne, kolik smí investoři za celou dobu státní podpory dvaceti let vydělat. Ukáže-li se při kontrole, že vydělávají víc, sníží stát podle toho provozní podporu. Pokud se ukáže, že výnosnost elektráren je nižší, než maximální IRR povolený státem, podpora zůstane stejná. Vždy je to ale za celou dobu životnosti, při kontrole jsou tedy zohledněny jak roky minulé, tak ty budoucí. Ministr Havlíček a část poslanců ale novelu vnímají jako způsob, jak zalepit díry ve veřejném rozpočtu a na spravedlivém přístupu jim příliš nezáleží. Podle nich má novela zajistit, aby kontroly přiměřenosti v každém případě dopadly tak, že elektrárny pobírají nepřiměřeně vysokou podporu a mohly se tak snížit státní výdaje na podporu zelené energetiky,” přibližuje Jan Krčmář.

Solární asociace také zásadně nesouhlasí s návrhem na zavedení v pořadí už třetí solární daně, což představuje každoroční snížení garantované podpory o 20 % v případě instalací z roku 2010 a 10 % pro instalace z roku 2009. Za posledních jedenáct let zažili investoři  již osmkrát snížení podpory či jiné retroaktivní zásahy do jejich podnikání. A stát vždy tvrdil, že je to naposledy. Dnes investoři především očekávají, že stát a politici k nim budou přistupovat férově.

Legislativní proces nekončí

Senát PČR má nyní 30 dní na projednání návrhu novely zákona o POZE. „Věříme, že Senát vrátí Sněmovně novelu a poslanci budou mít prostor si uvědomit, že návrh sněmovny je likvidační pro tisíce firem a pokusí se vyřešit situaci jednou provždy,” zakončuje předseda představenstva Solární asociace.