Mikrogrid jako součást proměny energetiky

29.6.2021, 07:30

Očekávaná proměna energetiky na energetiku bez fosilních paliv a s vysokým podílem decentralizovaných zdrojů přináší řadu výzev a příležitostí. Zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky bude jedním z nejdůležitějších úkolů všech účastníků. Jednou z výrazných příležitostí je agregace a poskytování flexibility.

Autoři: René Málek, Roman Portužák, Sunfiin

Pokud stávající nebo nový účastník trhu uvažuje o využití klasických a obnovitelných zdrojů ve spojení s akumulací, ať formou baterií nebo vodíku, a navíc jsou k dispozici řiditelné odběry, pak jako vhodné technologické řešení může být mikrogrid.

Mikrogrid je oddělený energetický systém ve vymezené geografické oblasti, kde existuje výroba a spotřeba. Mikrogrid může být připojen k distribuční soustavě nebo pracovat v ostrovním režimu, přičemž v síťovém provozu může energie téct v obou směrech z/do distribuční soustavy.

Integrací obnovitelných zdrojů a využitím systémů pro akumulaci energie podporují mikrogridy tři oblasti decentralizovaného zásobování energií:

  • Zvýšení spolehlivosti dodávek v oblastech s problematickým zásobováním
  • Zvýšení efektivity pomocí inteligentního využívání obnovitelné energie
  • Zajištění zachování udržitelnosti

Mikrogrid bude jedním ze základních kamenů pro následné vytváření virtuálních elektráren, agregaci a poskytování flexibility.

Více na:

https://new.siemens.com/global/en/products/energy/energy-automation-and-smart-grid/microgrid/photovoltaic-plant-control.html
https://new.siemens.com/global/en/products/energy/energy-automation-and-smart-grid/microgrid/sicam-microgrid-controller.html nebo
https://new.siemens.com/global/en/products/energy/energy-automation-and-smart-grid/microgrid.html