Budoucnost solární energetiky v Česku je v ohrožení. Na klíčové novele o podporovaných zdrojích energie nepanuje shoda

22.6.2021, 13:38

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny 10. června projednal novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Solární asociace spolu s dalšími oborovými svazy dlouhodobě prosazuje rovné podmínky, tedy jednotnou sazbu vnitřního výnosového procenta (IRR) pro všechny obnovitelné zdroje energie. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny však podpořil zavedení intervalu IRR 8,4-10,6 %, přičemž konkrétní výši pro jednotlivé zdroje by pak určovala vláda.

Tento návrh, který podpořil i ministr Karel Havlíček, však důsledně neodstraňuje diskriminaci některých zdrojů a řešení spíše odkládá do budoucna. A to i přesto, že sám Karel Havlíček opakovaně prohlašuje, že téma překompenzace je potřeba vyřešit a nastavit jasné podmínky jednou provždy. Za vyřešené přitom téma překompenzace u fotovoltaik prohlašovala již úřednická vláda Jiřího Rusnoka v roce 2013 při zavedení druhého solárního odvodu. Současný návrh intervalu tak dále ponechává celý sektor obnovitelných zdrojů energie v nejistotě a brání jeho budoucímu rozvoji, který je přitom velice potřebný ke splnění národních klimatických cílů.

Solární asociace také zásadně nesouhlasí s návrhem na zavedení v pořadí už třetí solární daně, tentokrát ve výši dodatečných 10 % pro instalace z let 2009 a 2010. Vláda tím vlastně říká, že se jí nechce čekat na řádné sektorové šetření v intencích navrhované novely a že k rozhodnutí o tom, zda je fotovoltaika překompenzovaná, nepotřebuje žádné seriózní podklady.