Praha schválila svůj klimaplán. Sází na obnovitelné zdroje energie, chytré budovy i bezemisní dopravu

9.6.2021, 22:57

Snížení emisí CO2 u dodávek elektřiny a tepla o 60 % oproti roku 2010, ani 1 kilowatthodina energie z uhlí nebo 23 tisíc budov vybavených solárními a kogeneračními zdroji elektřiny. To jsou některé z cílů pro rok 2030 stanovených klimatickým plánem hlavního města Prahy, který schválilo městské zastupitelstvo.

Více než dvousetstránkový dokument navazuje na usnesení z roku 2019, ve kterém se město dobrovolně zavázalo postupně snižovat své přímé i nepřímé emise oxidu uhličitého. Schválené znění strategického dokumentu je výsledkem více než roční práce několika pracovních skupin pod vedením náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petra Hlubučka.

Plán je členěn do čtyřech sekcí – udržitelná energetika a budovy, udržitelná mobilita, cirkulární ekonomika a adaptační opatření – které jsou dále rozpracovány do 69 konkrétních cílů. Nechybí mezi nimi samozřejmě ani akcelerace fotovoltaiky, řádově by mělo jít o stovky MWp instalovaného výkonu.

Páteřním projektem plánu bude založení Pražského společenství obnovitelné energie, které bude produkovat a dodávat elektřinu z obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, biometanová kogenerace a další). Jeho základem budou instalace na městských budovách a zařízeních, poté s rozšířením na městské části a městem vlastněné organizace, a dále na instituce na území města a občany.

Dokument: Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030

Zdroj: Klimatický plán hl. m. Prahy