Online konference se špičkami české energetiky – již za pět dní!

20.5.2021, 09:04

Největší česká konference zaměřená na solární energii a akumulaci proběhne v úterý 25. května 2021. Využijte jedinečné příležitosti slyšet z úst nejpovolanějších odborníků a veřejných osobností, jaká budoucnost čeká tuzemskou i evropskou fotovoltaiku.

Na akci pořádáné Solární asociací vystoupí kromě ministrů Karla Havlíčka a Richarda Brabce i čelní představitelé Energetického regulačního úřadu, Státního fondu životního prostředí, Státní energetické inspekce, ČEPS nebo Svazu průmyslu a dopravy. Dále i zástupci právního sektoru, bankovnictví a samozřejmě solárního byznysu. Ti všichni vám zprostředkují aktuální informace, ze kterých si budete moci poskládat ucelený obrázek o současné situaci českého energetického, potažmo fotovoltaického trhu a o jeho vyhlídkách a příležitostech. Nezmeškejte proto poslední šanci k přihlášení. Veškeré informaci o vystupujících a programu naleznete na webu:

www.solarnikonference.cz