Podpora pro nové zdroje – krok, který otevře Česko moderní energetice

8.4.2021, 11:03

Zavedení aukcí pro nové zdroje je součástí změn v rámci novely zákona o podporovaných zdrojích, která právě prochází schvalováním v Parlamentu. Svaz moderní energetiky vydal za přispění Solární asociace infolist, který shrnuje význam aukční podpory nových projektů obnovitelných zdrojů při plnění českých klimatických závazků.

Informační materiál předkládá v osmi bodech přesvědčivé argumenty, proč je aukční mechanismus vhodný (a pro konečné spotřebitele výhodný) při rozdělení podpory pro nové energetické zdroje a jak se tato metoda osvědčila v zahraničí.

Česká cesta je však opět svébytná: Ministerstvo průmyslu a obchodu se ve svém návrhu novely rozhodlo neumožnit účast v aukcích solárním elektrárnám a bioplynovým stanicím, ačkoliv je dost pravděpodobné, že právě fotovoltaika by nabídla nejnižší cenu za vyrobenou elektřinu.

INFOLIST SI PROHLÉDNĚTE ZDE