FVE mají nárok na podporu ode dne zaknihování akcií

1.6.2015, 13:53

Pokud společnost provozující FVE nestihla zaknihovat své akcie k termínu 1. července 2014 a povinně vykupující jí upírá vyplacení podpory za celý měsíc, činí tak podle aktuálního rozhodnutí ERÚ neoprávněně.

ERÚ v konkrétním případě společnosti zastupované AK Šikola, rozhodl, že podpora má být vyplacena ode dne, kdy na ni klientovi opět vznikl nárok, tedy dnem přeměny akcií společnosti z listinných cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

„Bylo by naprosto absurdní, aby výrobci elektřiny, který podmínky nároku na podporu nesplňoval po část měsíce, tato podpora nenáležela. Obdobně by totiž podpora nemohla příslušet výrobcům, kteří například splnili poslední podmínku vzniku nároku až v průběhu měsíce (například kvůli tomu, že do provozu výrobnu elektřiny uvedli až v průběhu měsíce),“ píše ERÚ ve zdůvodnění svého rozhodnutí.

Z výše uvedeného vyplývá, že společnosti, kterým je obdobně upíráno vyplacení podpory, se mohou domoci svých nároků řízením před Energetickým regulačním úřadem. Společnost jako navrhovatel ovšem nese důkazní břemeno a musí tedy prokázat, jakým způsobem bylo zjištěno množství elektřiny vyrobené ve FVE v době od splnění podmínek pro vyplacení podpory (dne zaknihování akcií) do konce měsíce, v němž došlo k zaknihování akcií.

CZEPHO je připravena postiženým společnostem v případě řízení před ERÚ pomoci.