Evropská komise schválila německý systém podpory obnovitelných zdrojů

29.5.2015, 11:26

Evropská komise v rámci notifikačního procesu došla k závěru, že pravidla pro podporu obnovitelné energie, které zavádí Německo, jsou v souladu s pravidly EU pro poskytování státní podpory. Nový německý zákon poskytuje podporu pro výrobu energie z OZE a plynu.

Nový systém také například snižuje poplatky na obnovitelné zdroje pro energeticky intenzivní podniky, které prokáží, že jejich náklady na elektřinu představují nejméně 20 % z jejich hrubé přidané hodnoty. Toto opatření má pomoci zejména energeticky náročným odvětvím, jako je třeba zpracování kovů apod. EK usoudila, že právě tyto obory jsou vystaveny mimořádně silné mezinárodní konkurenci a proto jsou podniky v nich působící způsobilé pro snížení poplatku.