Ztráty – energie, za kterou platíme zbytečně

24.2.2021, 12:01

Transformátory tvoří základní prvek střídavé elektrické soustavy a řadí se mezi elektrické netočivé stroje. Výhodou transformátorů je jejich dlouhá životnost a vysoká účinnost.

Autor: Photomate.eu

U transformátorů rozeznáváme dvojí ztráty. Ztráty naprázdno, které jsou nezávislé na zatížení a ztráty nakrátko. Ztráty nakrátko jsou kvadraticky závislé na proudovém zatížení transformátoru. Zdá se, že zde není nic neznámého a vše je úplně jasné. Víte, jak se změnily transformátory z pohledu ztrát za posledních 70 let? Zdá se vám to zbytečně dlouhá doba? V některých sítích jsou stále v provozu transformátory ze 70 let minulého století. Další otázkou je, jak jsou na tom moderní transformátory se ztrátami. Víte, při jakém zatížení mají největší účinnost? Umíte optimalizovat provoz transformátorů z pohledu ztrát? Ztráty transformátoru nám také dávají i odpovědi na otázku, jak ekonomicky dimenzovat výkon transformátoru pro dané zatížení. Pokud víme, jak se chovají ztráty transformátoru vzhledem k jeho zatížení, lze pak efektivně snižovat ztráty při jeho provozu.

Bateriová úložiště a transformátory

Bateriová úložiště se v současné době prosazují nejen ve spojení s FVE, ale zejména jsou využívána pro snížení plateb za odebranou elektřinu. Víte, že lze bateriová úložiště využít i ke snížení ztrát transformátorů a ztrát při přenosu energie z FVE do místa spotřeby nebo místa připojení?

Bateriová úložiště xelectrix dodávané společností PHOTOMATE s.r.o. (www.photomate.eu) mají moderní řízení nabíjecího a vybíjecího cyklu v závislosti na aktuální spotřebě a výrobě elektřiny. Tím se stává bateriové úložiště důležitým prvkem ve zlepšení ekonomického zhodnocení vlastní výroby elektřiny z FVE a také u zákazníků slouží k optimalizaci plateb za odebranou elektřinu. Toto řešení posouvá využití zejména FVE na vyšší technickou úroveň a z těžko predikovatelného zdroje elektřiny vytváří téměř standardní zdroj. Bateriová úložiště xelectrix využívají akumulátorů typu LiFePO4, které se vyznačují vyšší odolností, velkým počtem cyklů a vysokou mírou požární bezpečnosti. Vedle technických aspektů je důležité posuzovat i ekonomickou stránku instalace bateriového úložiště. Základní otázkou je, jak může být bateriové úložiště ekonomicky efektivní, když žádnou elektřinu nevyrobí. Na základě analýzy spotřeby a výroby elektřiny z lokálních zdrojů jsou to právě ekonomické důvody, které vedou k instalaci bateriových úložišť.