Aktualizace energetické koncepce brzdí rozvoj moderní energetiky

18.5.2015, 16:38

Vláda by se na dnešním jednání měla vrátit k návrhu Aktualizace energetické koncepce ČR (ASEK). Téma nové energetické koncepce otevřela vláda opakovaně, naposledy 6. května. Oproti minulému jednání na dnešní schůzi vlády chybí návrh Národního akčního plánu pro rozvoj jaderné energetiky v ČR. Podle Aliance pro energetickou soběstačnost a České fotovoltaické průmyslové asociace však návrh energetické politiky z dílny ministerstva průmyslu stále odporuje současným trendům v moderní energetice.

Zásadní problémy ASEK dle AliES:

  • Zvyšování podílu jaderné energetiky nevede ke zvýšení energetické soběstačnosti České republiky – například spotřeba zemního plynu naroste v ASEK do roku 2040 o 10 %.

  • Potenciál obnovitelných zdrojů je v ASEK až o čtvrtinu menší, než jak jej propočítala Nezávislá energetická komise (NEK) při vládě ČR již před 7 lety.

  • Možnosti solární energetiky jsou dokonce v ASEK dvakrát menší oproti potenciálu fotovoltaiky v NEK.

  • ASEK počítá s ukončením provozu stávajících solárních elektráren po 20 letech provozu. Technická životnost fotovoltaických modulů se přitom pohybuje mezi 30-40 lety.

  • Do kalkulací jsou dosazeny nerealisticky nízké náklady nových reaktorů, naopak cena šetrných zdrojů – například fotovoltaických elektráren – je nadsazena oproti trendům, které předpokládá například respektovaná Mezinárodní energetická agentura.

  • V návrhu energetické koncepce chybí větší důraz na moderní technologie: systémy ukládání energie, chytré sítě, která si umí poradit s obnovitelnými zdroji nebo elektromobilitu.

Ministerstvo průmyslu chce prosadit výstavbu dalších reaktorů a zřejmě to udělá, i když půjde o ekonomicky nevýhodný krok. Česko tak bude posilovat jadernou energetiku, a to i přes rostoucí cenu tohoto řešení. Energetická koncepce také opět nepočítá s možnosti šetrné energetiky, mezi které patří stále cenově dostupnější obnovitelné zdroje, chytré sítě, nebo elektromobilita a systémy na ukládání energie. Jan Mládek tak na místo chytrých řešení nabízí zakonzervování české energetiky v hluboké minulosti,“ uvedl Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace dodává:

Návrh energetické koncepce dává prostor pro růst solární energetiky, ale možnosti výroby elektřiny ze slunce jsou podstatně vyšší. Smysl postrádá také předpoklad, že současné solární instalace budou po pouhých dvaceti letech provozu zlikvidovány. Přitom likvidace fotovoltaických elektráren po skončení doby podpory a zaplacení investice nedává smysl ani z hlediska spotřebitelů – přišli by tak o levný zdroj elektrické energie, která může zásobovat trh v době špiček.“

Vystoupení Martina Sedláka na toto téma v České rozhlase si můžete poslechnout ZDE.

Kritické body Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR:

  • Plán navrhuje zahájit přípravu k výstavbě nových reaktorů v Temelíně a Dukovanech. Přitom ale zásadní rozhodnutí o jejím financování, tedy o formě a výši nezbytných garancí pro investora, které by museli uhradit spotřebitelé elektřiny nebo daňoví poplatníci, má být odsunuto až na rok 2025. Do té doby však bude za přípravu utraceno až 32 miliard korun.

  • Počítá s příliš nízkými investičními náklady reaktorů. Ministerstvem průmyslu předpokládaná cena 4500 eur/kW je daleko od skutečnosti, která se pohybuje mezi 6000 až 9750 eur/kW.

  • Podle propočtů konzultační společnosti Candole partners by mohli spotřebitelé elektřiny zaplatit v případě udělení podpory pro nové reaktory na dobu 35 let až jeden bilion korun.

  • Rozšiřování podílu jaderných zdrojů také nijak nehodnotí možná rizika v podobě terorismu, či možné budoucí politické nestability – jako můžeme aktuálně sledovat na Ukrajině, kde se válečná fronta mezi separatisty a ukrajinskou armádou stala do vzdálenosti necelých 200 kilometrů od skladu jadrného odpadu.

AliES a CZEPHO pro posílení věcné debaty o možnostech obnovitelných zdrojů připravily nový informační materiál, který vyvrací vžité mýty o vysoké ceně šetrné energetiky. Infolist je dostupný zde: http://www.alies.cz/2014/12/novy-informacni-list-proc-maji-setrne-zdroje-smysl/