Energetický zákon jde k prezidentovi: zlepší se pozice malých zdrojů, chyby přetrvávají

13.5.2015, 11:15

Senát se měl na dnešním jednání zabývat novelu energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích. Senátorky a senátoři návrh rovnou posunuli prezidentovi, bez diskuze na plénu.

Hlavním přínosem novely z pohledu šetrné energetiky je umožnění nového rozvoje malých zdrojů do 10 kilowattů výkonu, po kterém volaly AliES a CZEPHO po předchozím faktickém zablokování solární energetiky na střechách domů. Nově by tedy takzvané mikrozdroje mohly být provozovány bez potřeby licence, a to i pokud budou připojeny do distribuční soustavy, za předpokladu, že bude vyráběná elektřina určená primárně ke spotřebě v místě výroby a přetoky do sítě budou minimální.

Jde o první krok, který může obnovit zájem o cenově stále dostupnější obnovitelné zdroje. AliES i CZEPHO chtějí následně otevřít v rámci dalšího legislativního procesu diskuzi o dalším odstraňování bariér nebo zavedení nefinančního mechanismu podpory, například formou tzv. net-meteringu. Z pohledu ekonomiky malých zdrojů je také klíčová debata o nastavení tarifů podle nového rámce, kdy se regulované platby převedou na fixní poplatek za jistič.

K přetrvávajícím chybám v novele patří zrušení podpory pro decentrální výrobu elektřiny nebo zavedení nové administrativní zátěže i pro provozovatele malých zdrojů v podobě povinnosti platit daň z elektřiny.

Přínosy a negativa novel energetických zákonů z pohledu šetrné energetiky představuje stručný přehled, který najdete ZDE.

„Přijetí novely energetického zákona povede ke stabilizaci oboru šetrné energetiky a jde o první krok k oživení zájmu o malé obnovitelné zdroje, například solární elektrárny na střechách rodinných domů. Ministerstvo průmyslu by však mělo připravit rámcové řešení na podporu decentralizované energetiky například v době nefinančního mechanismu takzvaného net-meteringu,“ říká Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Novela zákona o podporovaných zdrojích by měla umožnit další rozvoj malých zdrojů, Klíčové pro obnovení sektoru malých zdrojů je však také co nejrychlejší platnost nových pravidel. Solární instalace již přes rok de facto stojí a to ohrožuje především malé instalační společnosti. Bohužel právě malým solárním instalacím novela po odstranění bariéry v podobě povinnosti vyřizovat licence další přidává. Nově budou muset majitelé platit daň i z vlastní vyrobené elektřiny. Pro 5kilowattovou elektrárnu jde přitom o absurdní částku okolo deseti korun za měsíc,“ dodává Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace.