Předregistrační výzva Modernizačního fondu se uzavře první únorový den

15.1.2021, 19:03

Výzva RES+ je zaměřena na naplnění cílů a závazků ČR v oblasti zvyšování podílu OZE na energetickém mixu a snižování emisí skleníkových plynů a týká se instalace nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie, konkrétně geotermálních zdrojů energie a fotovoltaických elektráren. Fotovoltaické projekty mohou obsahovat i systém pro akumulaci energie.

Projektové záměry na výstavbu nových fotovoltaických elektráren, které obdrží investiční podporu z Modernizačního fondu, je možné předložit do 1. února do 12:00. Předregistrační výzva přinese Ministerstvu životního prostředí přehled o reálném stavu připravenosti projektů, skutečném zájmu žadatelů i jejich okruhu.

Fond ještě není přesně strukturován, takže zvýšený zájem investorů z určitého sektoru obnovitelné energetiky může nasměrovat větší podíl rozdělovaných financí právě do něj. Předregistrační výzva bude každý rok s několikaměsíčním předstihem předcházet vypsání „ostré“ výzvy, ve které budou uchazeči usilovat o podporu svého projektu.

Předložení projektového záměru je ale zároveň i prvním povinným krokem pro žadatele, kteří později plánují zažádat o podporu z prostředků Modernizačního fondu. Včasné podání v rámci předregistrační výzvy tak může pro uchazeče znamenat výhodu v tom, že budou mít dostatek času na přípravu vlastního projektu nebo konzultaci svého projektového záměru se SFŽP.

Více informací i samotný formulář projektového záměru naleznete na webu SFŽP.


DISKUZNÍ WEBINÁŘ SE ZÁSTUPCI SFŽP

Pro zodpovězení vašich praktických dotazů k chystaným projektům a podání předregistrační výzvy pro Vás pořádáme on-line diskuzní webinář s představiteli Státního fondu životního prostředí Ivo Marcinem, ředitelem Odboru strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oldřichem Mužíkem, Bohdanem Polákem, Veronikou Smolkovou a Jakubem Hrbkem.

REGISTRACE ZDE