Zkontrolujte si výkon své sluneční elektrárny na OTE!

12.5.2015, 12:06

Provozovatelé, kteří uvedli svou výrobnu do provozu do 31.12.2012 mohou mít chybně uveden instalovaný výkon na portálu OTE. Těmto provozovatelům totiž při změně způsobu vykazování měsíční/čtvrtletní výroby údaje o výrobně do tehdy nového systému OTE zadával distributor, který v některých případech uvedl nižší než licencovaný výkon, např. rezervovaný výkon nebo zaokrouhlený výkon podle smlouvy o připojení.

Na problém již upozornila i Státní energetická inspekce, která u těchto výrobců dostává od OTE mylné podněty ke kontrole na základě vyšší roční měrné výroby, než odpovídá skutečnosti. Měrná výroba je u takto chybně uvedených výrobců vztažena k nižšímu než licencovanému výkonu, takže poměrově vychází vyšší.

Podle názoru CZEPHO se jedná o naprosto zbytečné kontroly, kterým by se dalo vyhnout právě kontrolou údajů o instalovaném výkonu na OTE. Pokud chybně uvedený výkon výrobce skutečně zjistí, nemůže si jej v systému OTE opravit sám, ale musí jeho změnu zadat pomocí reklamace.

Více se o kontrolách SEI můžete dozvědět také na červnovém semináři spojeném s valnou hromadou CZEPHO, kde jim bude věnováno samostatné téma.