Co stojí za zvyšováním výkonu fotovoltaických modulů?

21.12.2020, 11:30

Růst výkonu fotovoltaických modulů v uplynulých deseti letech byl impozantní. Zatímco u prvních u nás realizovaných projektů se běžně setkáváme s moduly okolo 200 Wp, dnes už běžně dosahují hodnoty dvojnásobné, ale můžeme se setkat i s moduly o výkonu 600 Wp (TrinaSolar). Jde většinou o moduly na bázi krystalického křemíku.

K neustále rostoucímu trendu přispívají hlavně dva dílčí aspekty:

Zvyšování účinnosti fotovoltaických článků

Účinnost dnes nabízených fotovoltaických modulů dosahuje hodnot okolo 20 % (monokrystalická technologie). Před 10 lety to přitom bylo jen kolem 13 až 14 %. Průběžně dochází ke zdokonalování výrobních procesů a technologie výroby a čistoty samotného krystalického křemíku. A za zvyšováním účinnosti jsou i konstrukční vylepšení, jako je bifaciální technologie, Half-Cell, Multi-Busbar apod.

Zvětšování fotovoltaických modulů

Samotné zvýšení účinnosti o cca 5 % by ke zdvojnásobení výkonu panelů nepostačovalo, dalším faktorem je zvětšování základních rozměrů modulů, a tedy i jejich funkční plochy. Šedesátičlánkové dnes mají rozměry přes 1700x1050 mm (dříve 1600x900), 72 článkové 2100x1100 (dříve 1990x1000). 600Wp moduly od společnosti TrinaSolar dokonce 2172x1303 mm při hmotnosti panelu 35kg. To má samozřejmě za následek vyšší flexibilitu a na určitých instalacích získání daleko většího instalovaného výkonu, ale zase to přináší úskalí při montáži modulu z důvodu vyšších rozměrů a hmotnosti.

Dalším zajímavým posunem v celé solární energetice je, že díky zdokonalení a zlevnění výrobních procesů monokrystalického křemíku se výrobci orientují hlavně na výrobu modulů na této bázi. Dříve byl poměr mezi mono- a polykrystalickými moduly vyrovnaný, dnes už je podle odhadů 90 % světové výroby tvořeno monokrystalickou technologií.

Článek zpracován společností SUNFIN PRAHA s.r.o. - elektroenergetika, solární elektrárny, projektování, elektroslužby - www.sunfin.cz