Pozor na chybné oznámení o ukončení podpory elektráren z roku 2006 a 2007!

14.12.2020, 13:54

Některým podporovaným výrobcům se zdroji uvedenými do provozu v roce 2006 a 2007 byl v posledním dnech ze strany Operátora trhu s elektřinou (OTE) zaslán automatický email informující o ukončení podpory těchto zdrojů k 31. 12. 2020, ačkoli mají na podporu nárok i nadále.

OTE se v těchto emailech odkazuje na vyhlášku č. 475/2005 Sb. (příloha č.3), kterou se stanovují hodnoty technických a ekonomických parametrů jednotlivých obnovitelných zdrojů, mimo jiné předpokládaná doba životnosti. V zákoně o PoZE je pak uvedeno, že podpora je vyplácena po dobu životnosti zdroje, která v případě zdrojů z roku 2006 a 2007 činí 15 let.

Ve zprávě OTE uvedené datum ukončení podpory k 31. 12. 2020 by nicméně platilo pouze pro zdroje uvedené do provozu dne 1. 1. 2006. Oslovení výrobci však mají své zdroje uvedeny do provozu různě v průběhu roku 2006 a 2007. Rozdíl je způsoben chybou v importu dat o těchto zdrojích ze strany PDS, ke kterému došlo na konci roku 2012, když se měnil způsob vykazování, který začal nově zajišťovat OTE.

Řešení:

Pro opravu údaje, který je chybně zanesen v systému OTE, je nutné zadat požadavek formou reklamace.

Po přihlášení do CS OTE kliknout na záložku POZE → Reklamace → Nová reklamace

K reklamaci je nutné doložit dokumenty prokazující uvedení do provozu (licence s vyznačenou doložkou nabytí právní moci a dokument prokazující připojení výrobny ze strany PDS – protokol o schválení výrobny, protokol o splnění technických podmínek připojení apod.). Pro uspíšení reklamace je možné poslat dokumenty prokazující datum uvedení do provozu přímo na email poze-data@ote-cr.cz. Reklamaci jako takovou je však vždy nutné zadat první.

V případě dotazu kontaktujte prosím Solární asociaci nebo přímo hotline OTE na tel.: 234 686 300.