Jak levná bude elektřina ze slunce a větru?

13.11.2020, 10:31

Technologie na výrobu zelené elektřiny udělaly v posledních letech velký krok kupředu, navíc klesají i náklady na jejich pořízení. To platí jak v případě větrných elektráren, tak hlavně u fotovoltaické technologie, u které náklady na výrobu elektřiny klesly za posledních 12 let mnohde až na jednu desetinu.

Bylo by tedy logické, kdyby elektrárny využívající obnovitelné zdroje energie rostly jako houby po dešti. Čekat by se to dalo minimálně u toho nejjednoduššího řešení: fotovoltaiky. Ale v České republice tomu tak není – investoři sice připravují výstavbu několika obřích větrníků (např. na Karlovarsku), větší solární projekty však stojí mimo jejich zájem.

Stát dnes totiž není pro solární investory předvídatelným partnerem, protože v minulosti několikrát retrospektivně snížil přislíbenou podporu. A navíc se chystá předem vyloučit z připravovaných aukcí nových zdrojů právě ty solární.
Blíže se srovnání nákladovosti obou technologií, podmínkám pro jejich rozvoj a budoucnost v Česku věnuje článek v týdeníku Hrot s názvem Slunce, vítr a rozum.