Česká energetika přešlapuje na místě, chybí vize a politická podpora

23.10.2020, 16:30

Dvojice říjnových textů v ekonomickém magazínu Hrot popisuje příčiny a důsledky současné stagnace české energetiky, potažmo fotovoltaiky. Zatímco politické plány na přechod na nízkouhlíkovou energetiku jsou velkorysé, do jejich praktické realizace se nikdo nehrne.

V článku „Konzervovaná energetika na konci lhůty“ se jeho autor David Tramba ohlíží za vývojem v posledních osmi letech. Souhrnný výkon nových zdrojů elektřiny dosáhl každý rok jen několika desítek megawattů. Výjimkou byly roky 2016 a 2017, kdy ČEZ zprovoznil paroplynový blok v Počeradech a uhelný blok v Ledvicích, tedy fosilní zdroje, které českou bilanci vypouštění skleníkových plynů příliš nevylepší. Text také analyzuje nikterak zářný vývoj v budování elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie. Čeští investoři mnoho z projektů nedokázali dotáhnout až do fáze realilzace nebo raději šli rovnou stavět do zahraničí.

Rozhovor s předsedou představenstva Solární asociace Janem Krčmářem cílí na současné problémy české fotovoltaiky: tvrdé dopady vládních hrátek s vnitřním výnosovým procentem, neexistující koncepci, jak by se mělo dosáhnout českého cíle pro podíl obnovitelných zdrojů v roce 2030, nelogické vyloučení fotovoltaiky z energetických aukcí a extrémně složité získávání dotací z operačních programů MPO.