Fraunhofer: Elektřina ze slunce bude v roce 2050 stát 2 centy za kWh

14.4.2015, 12:44

Za několik let budou sluneční elektrárny v mnoha částech světa cenově nejdotupnějším zdrojem. Do roku 2025 náklady na výrobu elektřiny ze slunce ve střední a jižní Evropě klesnou na 4 až 6 centů za kilowatthodinu, a do roku 2050 dále klasnou na hodnotu 2 až 4 centů. To jsou hlavní závěry Fraunhoferova ústavu pro solární systémy, kterou zadal německý think tank Agora Energiewende.

„Vzhledem k těmto závěrům by měly být revidovány energetické plány po celém světě,“ říká Patrick Graichen, ředitel Agory.

Fraunhoferův ústav vycházel při zpracování studie pouze z konzervativních předpokladů ohledně očekávaného technologického rozvoje. Nové technologické objevy by mohly elektřinu ještě více zlevnit, ale tento potenciální vývoj nebyl brán v úvahu.

Podle Agory je solární energie z hlediska nákladů efektivní již dnes. Například ve slunné Dubaji byla podepsána smlouva na dlouhodobé dodávky solární elektřiny za 5 centů kilowatthodinu, ale i v Německu velké solární elektrárny dodávají energii za méně než 9 centů. Pro srovnání, elektřina z nových uhelných a plynových elektráren stojí mezi 5 a 10 centy za kilowatthodinu a z jaderných elektráren okolo 11 centů.

„Studie ukazuje, že solární energie zlevní mnohem rychleji, než většina expertů předpovídala,“ říká Dr. Patrick Graichen, ředitel Agora Energiewende. Graichen také upozorňuje, že výše nákladů na výrobu solární elektřiny jsou silně závislé na finančních a regulačních rámcích v jednotlivých zemích. Špatná regulace a vysoké úrokové sazby mohou tyto náklady zvýšit až o 50 procent. Nastavení příznivých podmínek financování a stabilního právního rámce je proto velkou výzvou pro tvůrce energetických politik.

S celou studií se můžete seznámit ZDE.