Iniciativa Změna k lepšímu přinese inovace a udržitelný restart ekonomiky

27.7.2020, 09:27

Sedm desítek firem, jedenáct asociací (mezi nimi i Solární asociace), pět neziskovek, dva thinktanky a jeden investiční fond stálo u zrodu iniciativy Změna k lepšímu. Ta má pomoci zařadit Česko po covidové krizi mezi světové špičky v inovacích a udržitelnosti.

Během dalších pěti měsíců plánuje iniciativa přinést konkrétní řešení, jak se stát aktivním hráčem v oblasti udržitelných inovací v dopravě, moderní energetice, nakládání s odpadem, hospodaření s vodou nebo adaptacích na změnu klimatu.

„Jsme přesvědčení, že teď je nejlepší chvíle začít změnu k lepšímu, začít stavět kreativní ekonomiku s chytrými investicemi do vědy i novými startupy, s perfektním školstvím a přitom přivádět prosperitu i veřejné služby do pozapomenutých míst, jakými jsou pohraničí, venkov či uhelné revíry,“ shodlo se ve společném prohlášení 91 signatářů manifestu Změny k lepšímu

Získat veškeré informace a připojit se k manifestu je možné na webu www.klepsimu.cz.