Fakta k údajné chybě v nastavení podpory OZE - účelově zkreslené informace ERÚ

30.3.2015, 09:51

Energetický regulační úřad (ERÚ) svolal na dnešní dopoledne tiskovou konferenci k možnostem nápravy chyb v podpoře obnovitelných zdrojů a snížení poplatků na podporu obnovitelných zdrojů až o 162 miliard korun. Solární sdružení upozorňují, že tvrzení ERÚ o údajné chybě v nastavení podpory, které předsedkyně Alena Vitásková uvedla poprvé již před dvěma lety, se nezakládají na pravdě a byla opakovaně vyvrácena například šetřením protikorupční policie.

Fakta k údajnému „solárnímu tunelu za 162 miliard korun“:

V roce 2013 podalo současné vedení ERÚ trestní oznámení na své předchůdce, motivované právě údajnými zjištěními o chybně nastavené podpoře pro obnovitelné zdroje. Výsledky šetření protikorupční policie však potvrdily, že podpora byla nastavena v souladu s platnou legislativou.

„Provedené prověřování vyvrátilo pravdivost často medializovaného tvrzení o existenci solárního tunelu ve výši 160 miliard korun, ke kterému mělo dojít pochybeními pracovníků Energetického regulačního úřadu,“ konstatoval již v roce 2013 v závěrečném usnesení státní zástupce Radek Mezlík [1].

Právě Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve svém Usnesení zveřejněném již v listopadu 2013 potvrdilo závěry protikorupční policie, která šetřila na základě trestního označení podaného současným vedením ERÚ na své předchůdce údajnou stanovení podpory pro solární elektrárny v rozporu se zákonem. Policisté i státní zástupce vyvrátili jasně obvinění bývalého vedení ERÚ o možné chybě za 162 miliard korun.

Klíčová zjištění protikorupční policie:

  • autoři auditu ze společnosti BDO, o který se opíralo obvinění bývalého vedení ERÚ, vypověděli, že „věta o nastavení podpory nad rámec zákona se do zprávy dostala dodatečně po projednání výsledků auditu s předsedkyní úřadu.“ Tato část je však v rozporu s dalšími závěry auditu: „Pokud by byla použita doba životnosti 15let, kalkulovaná výkupní cena by vycházela v roce 2006 ještě vyšší než skutečně stanovená.“
  • policie i státní zástupce uznali oprávněnost zvýšení doby životnosti fotovoltaických panelů z 15 na 20let, neboť „prodloužení této doby naopak umožnilo rozložit v čase náklady na výkupní ceny elektřiny“ při zachování 15leté diskontované návratnosti vložených investic.
  • Státní zástupce Radek Mezlík v závěru své reakce na stížnost ERÚ konstatuje, že „výkupní ceny fotovoltaické energie však byly stanoveny v souladu se zákonem a v tomto smyslu k „solárnímu tunelu“ nedošlo. Jak již bylo uvedeno, za podobu zákona nesou politickou odpovědnost subjekty zúčastněné v legislativním procesu a tato sama o sobě nemůže být předmětem trestního řízení.“

„Nátlak ERÚ ohledně údajně chybně nastavené podpory pro obnovitelné zdroje je čistě účelový. Tvrzení o miliardové chybě byla již dávno jednoznačně vyvrácena. Šetření protikorupční policie a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci jasně potvrdilo, že výkupní ceny byly nastaveny v souladu s legislativou. Rozložení podpory do více let naopak pomohlo snížit meziroční zatížení spotřebitelů elektrické energie příspěvky na podporu obnovitelných zdrojů,“ uvádí Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Opakované pokusy ERÚ zasáhnout do garantovaných podmínek podpory pro obnovitelné zdroje vedou k nestabilitě tohoto mladého oboru energetiky. Mezinárodní renomované instituce opakovaně upozorňují, že důležitým faktorem pro zajištění dalšího poklesu ceny obnovitelných zdrojů je udržení stability investičního prostředí. Také se domníváme, že by nezávislý Energetický regulační úřad neměl vystupovat nátlakovým způsobem těsně před schvalováním klíčové novely energetického zákona, zvlášť s informacemi, které byly dávno rozkryty jako nepravdivé,“ dodává Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace.

Zdroje:

[1] http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=204&j=214&k=5677&d=332694

Kauzu údajného chybného nastavení cen komentuje také informační list CZEPHO a AliES z loňského roku: http://www.czepho.cz/dokumenty/bulletin_7.pdf (poslední strana)