Co řeší solární parky v krizi středního věku

28.6.2020, 10:56

Fotovoltaické elektrárny vybudované v letech 2008 až 2010 se v současné době nacházejí v polovině své technologické životnosti. Ta byla odhadovaná na celkovou instalaci s ohledem na životnost testovanou a deklarovanou výrobci hlavních komponent, tj. fotovoltaických panelů. Jedná se ale o velmi komplexní celky skládající se z mnoha různých typů zařízení, které mají životnost podstatně kratší. Když uvážíme, že místem vzniku fotovoltaického jevu jsou panely a výstupním prvkem pro předání elektřiny do distribuční sítě je transformátor, tak nejdůležitějším prvkem v procesu výroby jsou střídače. Velmi populární jsou v Evropě střídače SMA.

Střídače

Skutečnost, že záruční doba na střídače poskytovaná výrobci v délce zpravidla 10 let už uplynula ale neznamená, že jsou odepsané a musí se vyměnit kus za kus. Taková výměna by mohla znamenat likvidační náklady a další nepříjemné komplikace vycházející z faktu, že modely střídačů používané před více než deseti lety se již nevyrábějí a nové modely mají jiné parametry.

Naštěstí pro provozovatele fotovoltaických elektráren existuje investičně výrazně levnější řešení, a tím jsou mimo standardní údržbu a servis hlavně repase střídačů. V rámci úkonu repase jsou kontrolovány všechny prvky z pohledu funkčnosti a bezpečnosti. Klíčové součástky a prvky jako např. tepelné pojistky a varistory jsou z důvodu zajištění budoucí spolehlivosti vyměněny bez ohledu na jejich stav. Dále jsou střídače kompletně vyčištěny a při zpětné kompletaci zkontrolovány a dotaženy veškeré spoje. Podstatnou součástí repase je i upgrade firmwarové a softwarové výbavy střídače, aby bylo dosaženo optimalizace jeho fungování.

Při servisech a údržbě střídačů jsou obvykle řešeny závady na IGBT, REL_GRID/INV_ OPEN/CLOSE, dl MEAS, opravy po zásahu bleskem a opravy vadných řídících desek. Každý střídač musí být po opravě otestován na testovacím pracovišti na umělém výkonovém zdroji.

Panely

Přestože jsou panely teprve v polovině své životnosti, i ony mají své problémy. Po první dekádě provozu u nich stále častěji dochází k porušení ochranné vrstvy a průniku vlhkosti dovnitř. Toto je hlavní příčinou vzniku izolačního odporu označovaného jako RISO. „Z důvodu rizikovosti pro provoz elektráren jsme se v rámci servisního dohledu zaměřili na eliminaci tohoto jevu a zejména na prevenci jeho vzniku. Velmi se osvědčil upgrade firmwaru střídačů. Analýzou dat z provozů pod naší správou za poslední tři roky jsme zjistili, že má upgrade prokazatelný efekt a výroba se díky němu meziročně zvýšila až o 2 - 3 %. Pro provozovatele to na výnosech znamená navýšení o 350 – 400.000 Kč na každý instalovaný megawatt výkonu”, uvedl Zdeněk Tříska, výkonný ředitel společnosti Solar Global Service a.s. Ta má více než desetileté zkušenosti s výstavbou a dlouhodobou servisní činností fotovoltaických elektráren, včetně servisu centrálních i decentrálních střídačů.

Ostatní komponenty a správa provozu

Stejně jako střídače a panely mají i ostatní komponenty svůj životní cyklus a funkční kolapsy. Proto je důležité zvolit si pro zajištění servisního dohledu a správy partnera, který má nejen silné zázemí a tým specializovaných techniků s dlouhodobými zkušenostmi a vysokou odborností. Při výběru je vhodné zohlednit i reference z jeho dalších zakázek a zajímat se i o to, zda působí pouze v ČR, nebo i v zahraničí. Právě zahraniční zkušenosti mohou přinést mnoho inovativních řešení, která se v konečném důsledku projeví na provozní efektivitě instalace a ve výsledovce provozovatele.

Kritickým parametrem je dostupnost náhradních dílů. Ideální partner musí disponovat rozsáhlým skladem náhradních dílů, včetně skladu náhradních měničů s možností zapůjčení po dobu opravy. Samozřejmostí je pak držet skladem všechny nezbytné díly jako jsou displeje, ventilátory, řídící a komunikační karty, varistory, tepelné pojistky a další díly.

V době politické nejistoty oboru, snižování podpory obnovitelných zdrojů a při zohlednění přirozeného stárnutí technologie je naprosto zásadní zajistit fotovoltaickým elektrárnám profesionální péči a spolu se správně zvoleným partnerem neustále vyhledávat možnosti zvýšení efektivity jejich provozu. Jak jsme si v tomto článku ukázali, obojí je dostupné.

Autor: Solar Global Service