Pozvánka: seminář s panelovou diskuzí k problematice PID

24.3.2015, 10:04

Aktuálnímu problému slunečních elektráren – jevu zvanému Potencial induced degradation (PID) - bude věnován specializovaný seminář CZEPHO, který se uskuteční 13. dubna 2015 v Praze.

Účastníci se od renomovaných odborníků dozvědí odpovědi na otázky, jak PID způsobující degradaci a snižování výkonu panelů vzniká, jak se zjišťuje a jak je mu možné účinně čelit. Součástí programu bude také panelová diskuse na toto téma.

Seminář se koná v hotelu Barceló (Na Strži 32, Praha 4) v pondělí 13. dubna od 10 hodin. Pro členy CZEPHO je účast opět zdarma.

Program:
9:30 – 10:00   Prezence účastníků
 
10:00 – 10:05 Úvodní slovo – Ing. Veronika Knoblochová, CZEPHO
 
10:05 – 10:45 Uvedení do problematiky PID, metody měření v závislosti na typu panelů, Ing. Pavel Hrzina, Ph.D., Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů, Fel ČVUT
 
10:45 – 11:00 Analýza fotovoltaických panelů s podezřením na PID degradaci, doc. Ing. Jiří Vaněk, PhD. / Ing. Kristýna Jandová, Ph.D., PVLab VUT Brno
 
11:00 – 11:15 Využití monitoringu při zjišťování PID, Ing. Michal Skřépek, Ph.D., Výzkumné energetické centrum VŠB-TUO
 
11:15 – 11:30 Přestávka
 
11:30 – 12:00 Řešení problému PID – Ing. Michal Voráček, Eicero s.r.o.
 
12:00 – 12:45 Panelová diskuze – Ing. Martin Smolka, Czepho
 
12:45 Závěr
 

 

Pro členy CZEPHO je seminář zdarma

Poplatek pro ostatní účastníky je stanoven na 2900,- Kč za osobu*

*Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u UCB a.s., č. ú.: 2109700253/2700, VS: IČ nebo datum narození. Po uskutečnění akce obdrží každý účastník emailem daňový doklad. Pokud nebyla platba připsána na účet pořadatele do data konání semináře, je zapotřebí, aby účastník prokázal zaplacení semináře potvrzením o odepsání platby z jeho účtu. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. V takovém případě činí storno poplatek 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, je však možné za sebe delegovat náhradního účastníka.