Evropská komise vidí v obnovitelných zdrojích šanci pro restart ekonomiky. Česko se k nim otáčí zády

9.6.2020, 14:00

Solární asociace včera diskutovala dopady připravované novely zákona o podporovaných zdrojích na solární elektrárny se zástupci Evropské komise. Asociace upozornila, že v dubnu vládou schválený návrh, který nyní míří do Sněmovny, jde zcela proti snahám Evropské unie (EU). Pro ni hrají klíčovou roli v oživení ekonomiky po pandemii koronaviru právě obnovitelné zdroje.

Webinář proběhl ve spolupráci se zastřešující evropskou solární asociací SolarPower Europe. Český pohled prezentoval Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace. Za Evropskou komisi se webináře zúčastnili Marek Jahůdka z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG COMP) a Michaela Holl z Generálního ředitelství pro energetiku (DG ENER).

Vládou schválená novela zákona o podporovaných zdrojích může drtivě zasáhnout majitele českých solárních elektráren. Závažné důsledky v novele navrhovaných změn, které – pokud by vstoupily v platnost – dopadnou na tisíce domácností, podnikatelů, ale také na města a obce.

Dopady vládní novely na české solární elektrárny zrekapituloval Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace. Vláda chce omezit výnosnost solárních elektráren postavených před deseti lety na 6,3 %. Tato hranice však nepokryje ani úroky většiny úvěrů financujících bank, což potvrdil průzkum Solární asociace mezi majiteli elektráren,” upozornil Krčmář. Solární asociace již dříve uvedla, že úroky z těchto úvěrů byly v době realizace většiny fotovoltaik stanoveny zpravidla v rozpětí 6-9 %. Pro srovnání: v roce 2009 se desetileté státní dluhopisy úročily na úrovni 6 %. „Solární energetika byla v letech 2009 a 2010 novou, vyzkoušenou technologií, a tedy velmi rizikovou investicí. Pokud by tehdy investor počítal s výnosností 6,3 %, do oboru solární energetiky by nikdy neinvestoval,” pokračoval Krčmář.

Naopak vláda u jiných typů obnovitelných zdrojů ponechává vyšší výnosnost. Nejvíce pak u bioplynových stanic, které mohou mít IRR 10,6 %, tedy dvojnásobek oproti solárním elektrárnám. Tato diskriminace fotovoltaiky byla silně kritizována například Svazem průmyslu a obchodu ČR, ale i Legislativní radou vlády ČR.

„Kroky české vlády představují hrozbu, při jejímž naplnění dojde ke zničení sektoru obnovitelných zdrojů, odrazení dalších investorů od nových investic do zelené energetiky a přesvědčí banky, aby obnovitelné zdroje zařadily mezi ještě více rizikové investice," uvedl Krčmář. „V době, kdy většina Evropy hledá obnovitelné zdroje energie a zelené technologie, aby pomohla kontinentu rychle, efektivně a udržitelně vystoupit ze současné krize, naše země tento trend potlačuje tím, že se rozhodla pokračovat s fosilními palivy a jadernou energií,“ dodal předseda představenstva Solární asociace.

Fakt, že Česká republika nepřistupuje k podpoře obnovitelných zdrojů nejvyváženěji přiznala Michaela Holl: „Jsem si vědoma, že je v České republice v tomto ohledu nepříznivé investorské prostředí. Z úrovně Evropské unie máme ovšem relativně omezené kompetence – nemůžeme ovlivnit, pokud se vláda rozhodne ‚nechceme zdroj X, chceme raději zdroj Y.

Nedávno zveřejněný Plán obnovy EU na rozdíl od české vlády považuje zrychlení projektů obnovitelných zdrojů a dalších součástí moderní ekonomiky za řešení, které pomocí chytrých stimulů vyvede evropskou ekonomiku z krize po pandemii COVID-19. Vládou schválená novela však ohrožuje naplnění cílů České republiky do roku 2030. Země se odchýlí i od nových plánů EU, které počítají s rozvojem solárního průmyslu jako jednoho ze základních stavebních kamenů oživení ekonomiky.

Silnou roli obnovitelných zdrojů podtrhl také Marek Jahůdka z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG COMP). Podle něj jde „plán obnovy ruku v ruce se Zelenou dohodou pro Evropu a silným zacílením na obnovitelné zdroje." Dle Jahůdky by měl navíc nový systém podpory v rámci České republiky přinést větší spolehlivost pro investory.

K tomu však zůstává Jan Krčmář ze Solární asociace skeptický: „Pokud vláda nyní zavádí další retroaktivní škrty, které ohrožují investice ve výši několika miliard EUR, jednoduše nemůžeme očekávat, že uvidíme nové významnější investice. Společnosti vezmou své peníze a raději budou investovat v jiných zemích. A toto platí nejen pro solární energii, ale pro všechny další projekty moderní energetiky," upřesnil na webináři.

Krčmář také upozornil na fakt, že pro zmírnění zátěže na veřejný rozpočet kvůli podpoře solární energetiky byly projekty fotovoltaiky již podrobeny sedmi zpětným změnám režimu podpory. „Důvodem vysokého vyúčtování pro českého daňového poplatníka není to, že hrstka investorů vydělává na dotacích, ale že tisíce společností a domácností investovaly do elektráren, bez kterých by Česká republika nesplnila svůj podíl na evropských závazcích pro obnovitelné zdroje, uzavírá Krčmář.

Videozáznam webináře je ke zhlédnutí na Youtube stránce Solární asociace v tomto odkazu - https://youtu.be/DBoxyZd7k88.