Regulace jalového výkonu distributorem

18.5.2020, 09:12

Utlumení ekonomických aktivit v době současné nouzového stavu přináší i snížení odběru z elektrizační soustavy. Dispečink E.ON Distribuce obdržel od ČEPS ve dnech s nízkým odběrem požadavek regulovat plošně jalový výkon Q za účelem stabilizace energetické soustavy.

Regulace probíhá již čtvrtý víkend a bude pokračovat do června. Bohužel v tomto případě není finanční kompenzace výrobců možná. Bez ohledu na existenci či neexistenci stavu nouze v elektrizační soustavě podle § 54 energetického zákona (nezaměňovat se současným „koronavirovým“ stavem nouze!) je totiž nejzásadnějším znění §26 odstavce 8 téhož zákona, který říká, že „Dispečerské řízení napětí a jalových výkonů výroben ... se nepovažuje za omezení výroby elektřiny“.