Výrobci druhé kategorie nemusí sjednávat měsíční rezervovanou kapacitu

14.5.2020, 09:06

V souvislosti s epidemií nemoci covid-19 vydal Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 2/2020, kterým se mění některá ustanovení cenového rozhodnutí č. 5/2019 na rok 2020.

Odkaz: Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2020

Změny přinášejí dočasné ulehčení a úspory výrobcům druhé kategorie, tedy těm, kteří do sítě dodají méně než 80 % z vyrobené elektřiny a musí si s distributorem sjednávat a hradit rezervovanou kapacitu pro odběr elektřiny. Pokud u nich došlo např. k přerušení provozu jejich hlavní činnosti a s tím spojeným výpadkem elektřiny, uvítají jistě některou z následujících možností:

  1. Měsíční rezervovaná kapacita pro měsíce květen až červen 2020 se nesjednává (a nehradí),
  2. Pokud se sjednává roční rezervovaná kapacita pro odběr z DS, pak ji může výrobce druhé kategorie snížit v květnu a červnu i v případě, že od poslední změny ještě neuplynulo 12 měsíců,
  3. Výrobce druhé kategorie nehradí cenu za nedodržení účiníku, pokud je větší nebo roven 0,8 a menší než 1 (původně nehradil pro účiník 0,95 až 1)