Domovy seniorů volají SOS

22.4.2020, 15:36

Solární asociace se na základě podnětů řady z vás rozhodla ve spolupráci s Nadačním fondem pomoci a Asociací poskytovatelů sociálních služeb podpořit projekt „Domovy seniorů volají SOS“.

Bohužel už i na několika místech v Česku se potvrdilo, že v domovech pro seniory či stacionářích se nemoc covid-19 může šířit velmi rychle a má pro jejich obyvatele tragické následky. Rozhodli jsem se tedy pokusit se vybrat co nejvíce finančních prostředků, za které budou nakoupeny a do nakontaktovaných sociálních zařízení urychleně distribuovány ochranné pomůcky, jako jsou obličejové štíty, respirátory, mezistěny, ochranné obleky či jednorázové testy.

Zvažte prosím i Vy účast ve sbírce formou finančního příspěvku v minimální výši 20 tisíc Kč. Váš dar pomůže zachraňovat životy!

Celkové prostředky vybrané Solární asociací budou v plné výši zaslány jako příspěvek solárního sektoru na transparentní účet projektu. V případě vašeho zájmu prosím zašlete příspěvek co nejdříve na účet Solární asociace číslo 2109700253/2700 (do poznámky uveďte „dar“) a kontaktujte Petru Pískovou emailem či na telefonu 774 695 620 ohledně uzavření darovací smlouvy. Po přijetí daru Vám samozřejmě vystavíme potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely.