Jak je to s nárokem na vrácení recyklačních příspěvků?

14.4.2020, 08:00

Na řadu provozovatelů solárních elektráren se v poslední době obrátila společnost Litfin s nabídkou uplatnění nároku na odškodnění za uhrazené recyklační příspěvky v návaznosti na chybnou implementaci evropské směrnice o nakládání s elektroodpady. Solární asociace nerozporuje podstatu uvedeného argumentu, považujeme však za důležité informovat i o dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na rozhodnutí se k případnému soudnímu sporu vedenému proti České republice, resp. Ministerstvu životního prostředí, připojit.

Uplatnění nároku se opírá o úspěšný rozsudek z roku 2018, kterým soud uznal recyklační příspěvek na solární panely hrazený provozovateli jako chybně implementovaný. Odpovědnost za financování solárních panelů uvedených na trh po 13. 8. 2005 měli podle směrnice nést výrobci, případně dovozci panelů, nikoliv samotní provozovatelé solárních elektráren.

Předmětný rozsudek je však dále přezkoumáván u Nejvyššího soudu v rámci řízení o dovolání a v tuto chvíli nelze předjímat s jakým to bude výsledkem. Kromě nejistého výsledku soudního přezkumu je dále nejasná otázka promlčení nároku, tj. od kterého okamžiku začíná běžet tříletá lhůta pro podání žaloby. Je tedy navíc možné, že soud dojde k závěru, že nárok je již promlčen. V neposlední řadě nejde o rozsudek, který by jakýmkoliv způsobem měnil nebo inicioval změnu zákona o odpadech a příslušné vyhlášky, na základě kterých provozovatelé odvedli recyklačních příspěvky na solární panely do kolektivních systémů, a smlouvy uzavřené s těmito subjekty tedy zůstávají i nadále v platnosti.