Servis FV elektráren v době nouzového stavu

17.3.2020, 11:46

V posledních dnech se nám hromadí dotazy na to, jak karanténa a opatření proti šíření koronaviru dopadají na servis FVE.

Aktualizováno 30. 3. 2020

Konkrétně monitorujeme tři typy dotazů:

  • Servis FVE v České republice obecně
  • Servis FVE na území zcela uzavřených oblastí na Olomoucku
  • Servis českých FVE společnostmi ze zahraničí

Servis FVE v České republice obecně
Současná situace by se dle našich informací neměla týkat servisu FVE na území ČR mimo uzavřené obce.
Dle Usnesení vlády ze 15. 3. 2020 o přijetí krizových opatření je zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (čl. I. písm. a) vládního nařízení). Jde-li o výkon zaměstnání těchto pracovníků, případně o výkon jejich podnikatelské činnosti, nejsou v pohybu v rámci ČR za tímto účelem, ani v samotném výkonu práce vládním nařízením omezeni.

Servis FVE v uzavřených oblastí na Olomoucku
Pro provozovatele či servisní společnosti FVE na území uzavřených obcí v Olomouckém kraji jsme zjistili následující informace přímo od Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje. Pro servisní výjezd na FVE je nutné postupovat takto:

  • Zaměstnavatel napíše email na khs.covid@seznam.cz s žádostí o potvrzení, že jeho zaměstnanec musí vkročit do uzavřené obce. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu
  • Dostane pak potvrzení, které si zaměstnanec vezme s sebou
  • Při vstupu do obce bude kontrolován a musí předložit potvrzení a o.p.
  • Musí mít rukavice, ochranné brýle a respirátor
  • Pokud bude mít tyto ochranné pomůcky a nebude v blízkém kontaktu s obyvateli uzavřené obce, neměla by se na něj vztahovat nutnost být pak 14 dní v domácí izolaci.

Servis českých FVE servisními společnostmi ze zahraničí
Od 16. března je v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 na základě rozhodnutí vlády ČR zakázán vstup cizinců na území České republiky. Zároveň však platí výjimka pro pracovníky kritické infrastruktury, kritické informační infrastruktury a další nebo související energetické infrastruktury. Ministerstvo vnitra k tomu uvádí následující typovou situaci týkající se FVE, pro kterou zákaz neplatí:
„Servis poruchových stavů, servisní opravy i uvádění do provozu fotovoltaických elektráren, který je prováděn v závažných stavech servisními pracovníky přímo výrobci či výhradními dovozci do EU fotovoltaických elektráren, baterií a střídačů, kteří mají nejbližší regionální servisní střediska v sousedních zemích pro závažnější zásahy“ (zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/typove-situace-pri-prekracovani-hranic.aspx). POZOR AKTUALIZACE: dokument na uvedeném odkazu se změnil a o fotovoltaických elektrárnách se již více nezmiňuje. Stále by však měla platit výjimka pro "pracovníky... a další nebo související energetické infrastruktury".
V případech, že musíte povolat servis ze zahraničí, měl by s sebou pracovník mít potvrzení, jež lze stáhnout v různých jazycích z následující stránky: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx Pro doplnění uvádíme, že takový zahraniční pracovník se na hranicích nemusí prokázat tzv.