Solární barometr 2019 - loňské výsledky české fotovoltaiky

4.2.2020, 15:04

Solární asociace shromáždila data o solárních elektrárnách vybudovaných v roce 2019 a na konci ledna představila výsledky zástupcům médií. Český solární sektor dosáhl zhruba dvojnásobného růstu v porovnání s rokem předchozím.

Nově instalovaný výkon fotovoltaických zdrojů překročil 25 MW. Ke zvýšení zájmu přispěl dobře rozběhnutý program Nová zelená úsporám (2 905 projektů s celkovým výkonem 12 MW), ale také investiční podpora poskytovaná firmám z operačních programů (532 elektráren o výkonu 13 MW).

Ač se může zdát, že dvojnásobný meziroční růst je úspěchem, v porovnání s okolními státy Česko značně pokulhává. Dosažené tempo růstu posledních let také navíc zdaleka neodpovídá ani vnitrostátním cílům v rámci energeticko-klimatické politiky. Na vznik 1900 MW nových solárních elektráren do roku 2030 by Česká republika ve skutečnosti potřebovala při současném tempu růstu třičtvrtě století!

Podrobnější data o přírustcích solární kapacity za rok 2019 jsme publikovali v této tiskové zprávě.

Na tiskové konferenci prezentovali výsledky české fotovoltaiky kromě zástupců Solární asociace i Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí a Ondřej Tomšej, vedoucí sekce dotací OPPIK MPO.