Jak na potřebnou kvalifikaci elektromontéra FV systémů

26.1.2020, 10:21

Evropské oborové asociace upozorňují, že nová strategie Evropské komise směřující k dosažení klimatické neutrality do roku 2050 nazvaná „Green Deal“ může narazit na nedostatek kvalifikovaných elektrotechniků. Také český klimaticko-energetický plán počítá do roku 2030 s dalším rozvojem fotovoltaiky. Je tedy jasné, že pracovníci s kvalifikací montérů FV systémů se o práci nebudou muset bát.

Jedním z cílů Solární asociace v tomto období je spolupráce se vzdělávacími institucemi, které vyškolí dostatek profesionálů pro práci v moderním oboru solární energetiky. Dobrým startem v postupném odborném vzdělávání může být středoškolské vzdělání na soukromé Střední průmyslové škole TOS Varnsdorf v severních Čechách. Její žáci se mohou vyučit v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje nebo vystudovat čtyřletý obor s maturitou Mechanik elektrotechnik - mechatronik. V obou případech studenti samozřejmě získají i oprávnění k činnostem podle vyhlášky 50.

Pro instalatéry fotovoltaiky je však důležitá i odborná zkušenost. Tu studenti získají zčásti při odborných praxích během studia, po ukončení školy však je však třeba pokračovat ucelenou praxí v oboru. Již po jednom roce však zájemci absolvovat kurz profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů a začít vykonávat samostatnou činnost (konkrétně na malých FV systémech – zařízeních do 1000 V).

Pro získání kvalifikace revizního technika dle § 9 vyhl. 50 je nezbytné splnit další podmínky, a to zejm. zkoušky TIČR a praxi 7-9 let (pro obory s maturitou 5-7 let). Je tedy jasné, že k získání dostatku vyškolených profesionálů není potřeba jen kvalitního vzdělání, ale i dostatku času pro získání odborných zkušeností. S prvním odborným vzděláváním je tedy potřeba začít co nejdříve!