Vláda schválila energeticko-klimatický plán. Zelené energie bude víc

16.1.2020, 23:07

Česká vláda přistoupila na požadavek Evropské unie na širší zapojení obnovitelných zdrojů v dalším desetiletí a schválila ambicióznější verzi energeticko-klimatického plánu. V roce 2030 by měl podíl čistých zdrojů na celkové spotřebě energie činit 22 %.

Stále jde o kompromis mezi původní, kritizovanou verzí plánu, která počítala pouze s 20,8 procenty a požadavky oborových svazů, ekologických organizací i samotné Evropské komise volajícími po cílových hodnotách mezi 23 a 24 %. Klíčový ukazatel přitom započítává i obnovitelné zdroje v dopravě, vytápění a chlazení. U elektřiny samotné není výhled nijak odvážný: podíl obnovitelných zdrojů by měl v příštích deseti letech vzrůst pouze na necelých 17 %. Pro srovnání: sousední Polsko, jehož energetika dnes ještě plně spoléhá na uhlí, plánuje podíl čistých zdrojů na spotřebě elektřiny ve výši téměř 30 %!

Úspěchem však je, že dokument počítá s poměrně velkým rozvojem solární energetiky: v příštích deseti letech by se mělo vybudovat 1900 MW nových fotovoltaických zdrojů.