Domácí solární elektrárny a problém měření po fázích

23.12.2019, 12:10

Pořad České televize Černé ovce se 25. listopadu věnoval tématu návratnosti investic do domácích fotovoltaických elektráren. Na příkladu jednoho spotřebitele ilustroval úskalí měření po fázích, které může ekonomiku funkčního a návratného řešení vlastní výroby energie poslat do červených čísel.

Odkaz na pořad: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097429889-cerne-ovce/219452801081125

V pořadu byly prezentovány informace o problematice měření po fázích a součtovém měření odebrané a vyrobené elektrické energie. Přesto, že téma pořadu nebylo ze strany Solární asociace iniciováno, poukazujeme již od uveřejnění změny vyhlášky o účtování odběru/výroby elektrické energie na její zjevnou nevýhodu pro malovýrobce. V pracovní skupině pro malé zdroje a akumulaci na tuto problematiku opakovaně upozorňujeme. V současné době je bohužel nutno konstatovat naprostý nezájem odpovědných orgánů o změnu. Jak bylo v pořadu prezentováno, jedná se o jednoznačné poškozování malých výrobců (majitelů FVE i bateriových úložišť). Situace je o to horší, že právě tento druh výroby je přímo podporovanou aktivitou prostřednictvím programu NZÚ (MŽP) a pouze administrativním rozhodnutím (odlišným od běžné praxe ostatních států EU) dochází k snižování návratnosti těchto projektů na úkor zisku obchodníků s elektřinou.

Základní princip problému je nastíněn v uvedeném pořadu - v daném okamžiku prosumer (odběratel/výrobce) vyrábí elektrickou energii a dodává jí do rozvodů svého rodinného domku rovnoměrně do všech 3 fází. (například FVE vyrábí 4,2 kW, tedy 1,4 kW do každé fáze) Následně prosumer zapojí ve své síti jednofázový odběr o výkonu 2,4 kW, třeba rychlovarnou konvici.

V případě součtového měření by v tomto okamžiku dle fakturace spotřebovával 2,4 kW vlastní vyrobené energie a 1,8 kW prodával (nebo zdarma dodával) distribuční společnosti k dalšímu využití.

Ale v případě měření po fázích je obchodním měřením současně registrována dodávka do sítě (za výkupní cenu, nebo zdarma, dle tarifu) 2,8 kW a odběr 1 kW zpoplatněný standardní cenou za energii. Tento stav je jednoznačně výhodný pro obchodníka, neboť prosumer přesto, že má celkovou výrobu větší (4,2 kW) než odběr (2,4 kW) musí chybějící energii v jedné fázi nakoupit.

Po pravdě lze těmto případům předcházet pomocí vhodných technických prostředků (nesymetrické střídače a úprava zapojení domu) ale tyto nástroje dále zvyšují cenu instalace. Dopad měření po fázích/měření součtové je na distribuční a přenosovou soustavu nulový a výše uváděné technické prostředky nemají ekonomicko-technické opodstatnění. Solární asociace se snaží prostřednictvím svých členů budovat spravedlivé a zdravě konkurence schopné prostředí pro instalace a provoz malých i velkých systémů založených na OZE. Výše uvedený problém je bohužel negativním jevem, který zasahuje do návratnosti jinak funkčních řešení a uměle vytváří zdání nevýhodnosti instalací.

Autor: Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.