Upgrade klimaplánu: 2 GW solárů do roku 2030

4.12.2019, 13:00

Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo do připomínkového řízení upravenou verzi takzvaného klimaticko-energetického plánu, který bude základním strategickým dokumentem pro rozvoj OZE do roku 2030.

Oproti první verzi se Solární asociaci ve spolupráci s Evropskou komisí, partnery ze Svazu průmyslu a neziskového sektoru podařilo prosadit několik pozitivních změn: ministerstvo navýšilo cíl OZE z 20,8 na 22 % a do roku 2030 počítá s nárůstem fotovoltaických elektráren o cca 2 GWp.

Dokument má ale podle oborových organizací zaměřených na obnovitelné zdroje stále citelné mezery: chybí v něm popis dopadu klimatických změn na energetiku či podpora pro takzvané dohody o prodeji elektřiny (PPA). Kromě toho není vůbec jasné, jak chce MPO při stávající (ne)podpoře solární energetiky a rétorice vůči velkým FVE dosáhnout zmíněného nárůstu.