Britský soud: Vládní škrty v podpoře FVE byly nezákonné

19.3.2015, 11:05

Britští provozovatelé slunečních elektráren mají velkou šanci domoci se náhrady za zkrácení zákonem přiznané podpory. Nejvyšší soud rozhodl, že 14 britských firem může pokračovat ve sporu o odškodnění, které se může vyšplhat až na částku přes 130 milionů liber. Tento verdikt tak potvrzuje předchozí soudní rozhodnutí, která nařídila vrátit podporu více než 30 tisíc slunečních elektráren na původní výši. Britská soudní rozhodnutí jsou zajímavá také pro retroaktivními zásahy postižené provozovatele FVE v dalších zemích včetně České republiky.

Zmiňované loňské rozhodnutí Nejvyššího soudu se vztahuje ke sporu 14 společností s ministerstvem energetiky kvůli snížení podpory pro solární instalace v roce 2011. Rozsudek navázal na předchozí verdikt soudu nižší instance. Ten označil počínání ministerstva při provádění škrtů za nezákonné, protože vedlo k poškození důvěry investorů, kteří se na retroaktivní krok nemohli připravit. Podle odhadů mohly tyto škrty vést ke ztrátě až 9000 pracovních míst v solárním a stavebním průmyslu. Soudce Coulson také uvedl, že žalobci mají nárok na „spravedlivé zadostiučinění“ za ztráty, které jim vládními kroky vznikly.

Postižené firmy rozsudek jednoznačně přivítaly. „Británie potřebuje podpořit svůj solární průmysl. Sluneční energetika bude brzy levnější než všechny formy větrné energie, a zanedlouho bude cenově konkurovat třeba plynu. Nicméně, to může nastat jen jen tehdy, pokud se soutěží za rovných podmínek,“ řekl například Ben Cosh, generální ředitel společnosti TGC.

Andrew Pendleton z organizace Friends of the Earth, která se proti škrtům od počátku stavěla, upozorňuje, že náhrady poškozeným investorům mohou Británii přijít zbytečně na miliony liber. „Bylo by určitě lepší dát tyto peníze domácnostem a podnikům na podporu výroby vlastní čisté energie a pomoci tak Británii zbavit se špinavých fosilních paliv,“ dodává Pendleton.

Kromě možnosti domoci se odškodnění přiznávají rozsudky 30 735 majitelům domů a firem, kteří nainstalovali solární panely v době, na niž se vztahovaly škrty nárok na předcházející vyšší výkupní ceny.