Požadavky ČEZ Distribuce na větší výrobny

5.11.2019, 15:02

V nedávné době obdrželi provozovatelé s výrobnami o instalovaném výkonu nad 1 MW připojených do DS ČEZ Distribuce a.s. výzvu k provedení kontroly a případné změny nastavení ochran rozpadového místa výrobny FVE, dále pak o kontrolu správné funkce obvodů pro dálkové omezování činného výkonu a provedení některých dalších předepsaných kontrol, zkoušek, revizí a oprav.

Důvodem této výzvy byla skutečnost, že v létě letošního roku došlo ke stavu v síti, kdy došlo k odpojení více výroben, než odpovídalo frekvenčnímu výkyvu, který to způsobil. Tento problém se týkal jiného typu výroben než fotovoltaiky, ale distributor ve spolupráci s ČEPS usoudil, že by bylo vhodné zkontrolovat nastavení ochran u všech větších výroben. V případě kontroly funkčnosti dálkového omezování činného výkonu je důvodem výzvy fakt, že některým výrobcům přestalo nastavení od prvotního otestování fungovat.
Celý text dopisu ČEZ společně s doporučením dalšího postupu naleznete v členské sekci (složka 01 - Právní stanoviska a metodické pokyny, podsložka 11 - Ostatní)