Výzva ministrovi průmyslu a předsedkyni ERÚ: přestaňte si vyřizovat spory na účet OZE

12.3.2015, 08:15

Druhé čtení novely energetického zákona okořenila přestřelka mezi ministrem průmyslu Janem Mládkem a předsedkyní ERÚ Alenou Vitáskovou. Solární sdružení považují vyřizování sporů ohledně novely zákona na úkor obnovitelných zdrojů za nedůstojné a účelové. Ohrazují se především proti tvrzení o údajném chybném nastavení podpory pro obnovitelné zdroje v minulosti.

Solární sdružení ve svém dopise adresovaném ministru průmyslu uvádějí na pravou míru údajná pochybení a také (již po několikáté) vyzývají ministra Jana Mládka k odborné debatě o podmínkách nastavení podpory pro obnovitelné zdroje v minulosti i následném vývoji s cílem vrátit do diskuze jasná fakta.

„Mediální přestřelka dvou vrcholných představitelů státu je nedůstojná a zde jsou její součástí navíc nepravdivé argumenty. Existuje řada odborných posudků, které jednoznačně vyvrátily obvinění z chybně nastavené podpory pro obnovitelné zdroje. Jde například o závěrečnou zprávu protikorupční policie a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, která jasně potvrdila, že ceny byly nastaveny v souladu s legislativou. Rozložení podpory do více let pomohlo snížit meziroční zatížení spotřebitelů elektrické energie poplatky na podporu obnovitelných zdrojů,“ uvádí Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Mezinárodní renomované instituce opakovaně upozorňují, že důležitým faktorem pro zajištění dalšího poklesu ceny obnovitelných zdrojů je udržení stability investičního prostředí. Česká republika je exemplárním příkladem, který ignoruje zásady dobré praxe a kroky českých politiků nebo úředníků naopak vedou k destabilizaci nejen sektoru obnovitelných zdrojů, ale celého průmyslu.“ dodává Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace.

Fakta k údajnému „solárnímu tunelu za 162 miliard korun“:

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve svém Usnesení zveřejněném již v listopadu 2013 potvrdilo závěry protikorupční policie, která šetřila na základě trestního označení podaného současným vedením ERÚ na své předchůdce údajnou stanovení podpory pro solární elektrárny v rozporu se zákonem. Policisté i státní zástupce vyvrátili jasně obvinění bývalého vedení ERÚ o možné chybě za 162 miliard korun.

Klíčová zjištění protikorupční policie [2]:

  • autoři auditu ze společnosti BDO, o který se opíralo obvinění bývalého vedení ERÚ, vypověděli, že „věta o nastavení podpory nad rámec zákona se do zprávy dostala dodatečně po projednání výsledků auditu s předsedkyní úřadu.“ Tato část je však v rozporu s dalšími závěry auditu: „Pokud by byla použita doba životnosti 15let, kalkulovaná výkupní cena by vycházela v roce 2006 ještě vyšší než skutečně stanovená.“
  • Státní zástupce Radek Mezlík v závěru své reakce na stížnost ERÚ konstatuje, že „výkupní ceny fotovoltaické energie však byly stanoveny v souladu se zákonem a v tomto smyslu k „solárnímu tunelu“ nedošlo. Jak již bylo uvedeno, za podobu zákona nesou politickou odpovědnost subjekty zúčastněné v legislativním procesu a tato sama o sobě nemůže být předmětem trestního řízení.“
  • policie i státní zástupce uznali oprávněnost zvýšení doby životnosti fotovoltaických panelů z 15 na 20let, neboť „prodloužení této doby naopak umožnilo rozložit v čase náklady na výkupní ceny elektřiny“ při zachování 15leté diskontované návratnosti vložených investic.

Zdroje:

[1] http://www.eru.cz/cs/-/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-potvrdilo-ze-kvuli-chybam-minuleho-vedeni-eru-se-plati-na-obnovitelne-zdroje-az-o-162-miliard-korun-vice

[2] http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=204&j=214&k=5677&d=332694

Kauzu údajného chybného nastavení cen komentuje také informační list CZEPHO a AliES z loňského roku: http://www.czepho.cz/dokumenty/bulletin_7.pdf (poslední strana)