Solární asociace součástí delegace Svazu průmyslu a dopravy do Číny

29.10.2019, 18:00

Předseda dozorčí rady Solární asociace Jan Fousek se po dvou letech opět zúčastnil zahraniční obchodní mise Svazu průmyslu (SP ČR), jejímž členem je i Solární asociace, tentokrát do dvou čínských měst – Weihai a Jieyang.

Delegaci vedl viceprezident SP ČR František Chaloupecký a mezi jejími účastníky byli významní čeští byznysmeni, průmyslníci a investoři. Svaz průmyslu byl reprezentován ještě jedním viceprezidentem, Pavlem Sobotkou, pročež byla naše účast důležitá zejména vzhledem k ještě užší vazbě na tak důležitou instituci, jakou SP ČR je.

V obou městech proběhly konference o spolupráci malých a středních podniků z Evropy a Číny, B2B jednání s místními partnery a setkání s nejvyššími představiteli obou navštívených provincií. Delegaci svou přítomností podpořili také zástupci české ambasády v Pekingu či představitelé čínské pobočky Czech Trade, včetně jejího ředitele Aleše Červinky. Členům Solární asociace se od těchto institucí dostalo příslibu plné podpory při snaze o vstup na čínský trh, zájemci o kontakt s čínskou stranou nechť osloví pana Fouska (jan.fousek@solarniasociace.cz). Nejbližší příležitost představit se čínskému trhu je už na podzimním průmyslovém veletrhu v Shenzhenu, kde je možnost vystavovat v českém pavilonu.

V rámci B2B eventů proběhla jednání se dvěma dodavateli čínských panelů; jeden z nich byl vyhodnocen naším zástupcem jako velmi perspektivní – dodal již stovky megawattů instalací v Asii, jde o velkého výrobce ve městě s relativně nízkými náklady a polohou u moře, což výrazně snižuje ceny panelů. V případě zájmu o zprostředkování kontaktu se rovněž obraťte na naši asociaci či přímo Jana Fouska.