Sucho a málo zelené energie – rozhýbáme českou debatu o změně klimatu?

8.10.2019, 12:09

Svaz moderní energetiky představuje svůj první virální spot. Cílem je oslovit veřejnost s tématem, které přispěje k řešení klimatických změn - tedy vyřešit dopady, mezi které patří sucho, a to od základů.

Jako východisko doporučuje rozvoj obnovitelných zdrojů. Ty mohou nahradit spalování uhlí při výrobě elektřiny. Právě na českou energetiku připadá největší podíl českých emisí skleníkových plynů (přes 40 %), které přispívají ke změně klimatu. Česko však v rozvoji moderní energetiky zaostává za dalšími evropskými státy. Rozvoj šetrných zdrojů energie nemá potřebné zastání u vlády. Proto Svaz moderní energetiky připravil výzvu Nová energie Česka, kterou můžete svým podpisem podpořit i vy na www.novaenergieceska.cz.

Cílem kampaně je upozornit na možnosti rozvoje moderní energetiky v Česku: obnovitelných zdrojů, akumulace energie nebo energetických úspor v kontextu hledání řešení změn klimatu a otevřít diskuzi o tom, kolik bychom mohli v Česku z obnovitelných zdrojů vyrábět. Svaz moderní energetiky chce kampaní současně sdělit, že Češi mají šikovné firmy, které mohou být vlajkovou lodí v proměně energetiky založené na bezuhlíkových řešení. Svaz plánuje oslovit veřejnost a firmy především na sociálních sítích.

Kampaň Nová energie Česka má podobu charty (www.novaenergieceska.cz) se čtyřmi základními pilíři, které staví na prosazení progresivní vize české energetické politiky. “Česko potřebuje sebevědomý plán, který nám zajistí postupnou nezávislost na spalování fosilních paliv. Právě moderní energetika je klíčem k čisté, dostupné a levné energii. Během příští dekády může podíl zelené složky elektřiny vyrůst na celou jednu čtvrtinu, a to díky produkci nových solárních panelů, větrných turbín, kotlů na biomasu nebo bioplynových stanic,” představuje jeden z hlavních cílů kampaně Nová energie Česka Martin Sedlák. “Nová energie Česka je podaná ruka vládě ze strany průmyslu moderní energetiky. To jsou hlavní důvody, proč přicházíme s Novou energií Česka,“ dodává Martin Sedlák.