Sněmovna má šanci stabilizovat šetrnou energetiku - energetický zákon je ve druhém čtení

10.3.2015, 09:57

Poslanecká sněmovna dnes zahájí schůzi, na které ve druhém čtení projedná novelu energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích [1]. Změna příslušných zákonů putuje legislativním procesem přes tři čtvrtě roku. Do návrhu novel v minulosti zasáhla zejména Legislativní rada vlády, která musela odstranit řadu kontroverzních, retroaktivních návrhů [2].

Přínosem aktuální verze novely je umožnění nového rozvoje malých zdrojů do 10 kilowattů výkonu, po kterém volaly AliES a CZEPHO z důvodů zablokování dalšího rozvoje solární energetiky na střechách domů. Nově by tak takzvané mikrozdroje mohly být provozovány bez potřeby licence a to i pokud budou připojeny do distribuční soustavy, za předpokladu, že bude vyráběná elektřina určená primárně ke spotřebě v místě výroby a přetoky do sítě budou minimální.

Jde tak o první krok, který může obnovit zájem o stále více cenově dostupnější obnovitelné zdroje. AliES i CZEPHO proto chtějí otevřít v rámci dalšího legislativního procesu diskuzi o dalším odstraňování bariér nebo zavedení nefinančního mechanismu podpory, například formou tzv. net-meteringu [3].

„Vítáme, že byly z návrhu novely vypuštěny body, které ohrožovaly stávající investice do obnovitelných zdrojů, a přijetí zákona přinese stabilizaci pro další rozvoj solární energetiky v Česku. V rámci jednání na výborech jsme také získali podporu pro zpřesnění výkladu pojmu rekonstrukce stávajících zdrojů, který pomůže provozovatelům všech obnovitelných zdrojů. Solární energetika začíná být konkurenceschopná a dle našich odhadů může po opětovném nastartování růstu přinést až dva tisíce pracovních míst ročně.“ říká Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace.

„Novela zákona o podporovaných zdrojích by měla umožnit další rozvoj malých zdrojů, například fotovoltaických elektráren na střechách domů. Solární energetika má našlápnuto stát se nejlevnějším zdrojem a je dobře, že ministerstvo průmyslu pochopilo, že nemá cenu tyto moderní technologie blokovat. Klíčové pro obnovení sektoru malých zdrojů je však také co nejrychlejší platnost nových pravidel. Solární instalace již přes rok de facto stojí a to ohrožuje především malé instalační společnosti,“ dodává Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Přesto v novele zákona o podporovaných zdrojích zůstávají kontroverzní návrhy. Předložený návrh novely omezuje například možnost volby formy podpory výkupními cenami pro výrobny, které jsou k elektrizační soustavě připojeny prostřednictvím jiné výrobny (tzv. vnořené výrobny). Zavedení tohoto opatření bylo odůvodněno komplikacemi při vykazování výroby z takových výroben v informačním systému operátora trhu.  Tato otázka však již byla v informačním systému Operátora trhu technicky vyřešena a v současné době nezpůsobuje výkaz výroby elektřiny z vnořených výroben, které pobírají podporu ve formě výkupních cen, žádné problémy. Zástupci AliES a CZEPHO opakovaně žádali o vypuštění tohoto bodu z novely zákona pro jeho neaktuální znění.

Zdroje:

[1] http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=7&s=26&pozvanka=1

[2] http://www.czepho.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/584-legislativni-rada-vlady-potvrdila-kritiku--ze-novela-energetickeho-zakona-je-v-rozporu-s-pravem

[3] Informační material o net-meteringu: http://www.czepho.cz/dokumenty/bulletin_4.pdf