BIPV - technologie, která otevírá fotovoltaice nové možnosti (1)

14.10.2019, 08:00

Building Integrated Photovoltaics (BIPV) je systém, který umožňuje integrovat solární články přímo do stavební konstrukce budov - opláštění nebo střešní krytiny, moduly tak přitom plní dvojí funkci - jak pasivní (tepelná, zvuková izolace, zastínění), tak aktivní (výroba elektřiny). Výrobní technologie dnes navíc umožňují využít BIPV moduly takřka v jakémkoliv formátu, tvaru či barvě.

autor: Jan Krčmář

Podle údajů Mezinárodní Energetické Agentury IEA přispívají budovy v evropských městech z 36% k celkovým emisím skleníkových plynů[1]. Pro dosažení cílů z Pařížské dohody bude nutné emise do roku 2050 snížit o 80%. Největší výzva v tomto ohledu čeká sektor stavebnictví, kde bude třeba emise redukovat dokonce o 90%. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak emise snížit představuje decentralizace energie, tzn. výroba elektřiny přímo na místě spotřeby. Výhodou fotovoltaiky v tomto ohledu je její modularita.

Stále přísnější pravidla pro energetickou efektivitu a stále ambicióznější cíle v oblasti energetického hospodářství (jako NZEB či PEB) vytvářejí neustálý tlak na stavební sektor najít řešení, které na jedné straně splňují energetické cíle, ale které dávají zároveň ekonomický smysl. Instalaci běžných panelů na střechách dnes totiž mnohdy brání zákaz památkářů nebo konkurence stále populárnějších „zelených střech“.

Fotovoltaické panely je dnes možné integrovat do budov nejen formou fixní instalace běžných panelů na střechu či boční zdi, ale použitím speciálních modulů, které tvoří přímo samotnou fasádu nebo zároveň slouží jako střešní krytina. Řešení BIPV ve fasádách poskytují běžné pasivní funkce, mají ale kromě toho velkou výhodu v aktivní výrobě elektřiny, která může pomoc návratnost projektu zkrátit. Vstupní investice do BIPV je sice vyšší než u konvenčních stavebních materiálů, avšak úspory z výroby energie dokážou tyto náklady dlouhodobě vyrovnat. Při použití BIPV jako součásti fasády jsou náklady z důvodu vyšších estetických požadavků vyšší než u střešních solárních instalací. Pomocí různých softwarových řešení lze dnes velice jednoduše modelovat a předpovídat přesnou výrobu energie již při prvotním plánovaní, a to pro každou lokalitu na světě. Modely výroby elektřiny a s nimi spojených úspor je nutné brát v ohledu při celkové kalkulace amortizace investice.

V České republice jsou BIPV projekty a firmy poskytující tyto služby a produkty ještě výjimkou. Většina českých solárních firem po opakovaných zákrocích českého státu do jejich podnikání své aktivity soustředilo na zahraničí, anebo v ČR poskytuje běžné služby, především instalaci FV systému na střechách. Přesto jsou tyto technologie dostupné i u nás – BIPV moduly Onyx Solar nabízí například společnost Ekotechnik s.r.o.

V dalším článku na toto téma představujeme příklady využití BIPV z ČR i ze světa.

 

[1] www.iea.org/topics/energyefficiency/buildings