Ministerstvo zahájilo kontroly u elektráren z roku 2009

4.10.2019, 14:01

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes zahájilo další kolo tzv. kontrol překompenzace, a to u provozovatelů solárních elektráren uvedených do provozu v roce 2009, kteří pobírali podporu přesahující za tři po sobě jdoucí roky částku 200 tis. EUR.

Každý z dotčených provozovatelů podléhajících tomuto tzv. sektorovému šetření byl nebo bude osloven elektronickou cestou na email evidovaný u OTE s žádostí o vyplnění finančního modelu pro výpočet tzv. IRR (vnitřní výnosové procento). Překročení ziskovosti v daném sektoru může mít za následek snižování budoucí provozní podpory a individuální kontroly příjemců podpory ze strany Státní energetické inspekce, proto prosíme věnujte spolupráci na kontrolách maximální pozornost.
 
Solární asociace z důvodu závažnosti dopadů těchto kontrol již od loňského roku s jednotlivými provozovateli a majiteli elektráren aktivně komunikuje a nabízí bezplatné konzultace a pomocnou ruku při vyplnění finančního modelu. Pokud jste provozovatelem solární elektrárny z roku 2009 a obdrželi jste žádost od ministerstva k vyplnění tabulky pro kontrolu přiměřenosti podpory, prosíme vás o kontaktování experta ze Solární asociace, se kterým jste byli doposud v kontaktu ohledně dalšího postupu. Pokud jste s žádným členem našeho expertního týmu doposud nekomunikovali, napište nám prosím urgentně na email prekompenzace@solarniasociace.cz. Z důvodu velkého množství dotazů a telefonátů, které očekáváme, vás současně prosíme o trpělivost při vyřizování vašich dotazů a požadavků.
 
Pokud jste provozovatelem solární elektrárny uvedené do provozu v roce 2010, bude vás v následujících týdnech kontaktovat člen našeho expertního týmu s aktualizovaným finančním modelem (tabulkou) pro rok 2010 a s naší nabídkou konzultací. Sledujte prosím také naše emailové zprávy a pozvánky na informační semináře, kde se budeme tématu prioritně věnovat.