Česká solární energetika je připravená na restart, vydělat na tom můžou domácnosti, firmy, ale i stát

18.9.2019, 14:05

Podle nové studie Deloitte zpracované pro Svaz moderní energetiky, lze do roku 2030 navýšit instalovaný výkon ve fotovoltaických elektrárnách ze současných 2,2 gigawattů na 6,85 až 9 gigawattů.

Aktuální klimaticko-energetický plán Ministerstva průmyslu navrhuje podíl obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě energie do roku 2030 na 20,8 % a navýšení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů o zhruba 10 %. Tento konzervativní návrh kritizuje kromě oborových asociací také Evropská komise a požaduje jeho navýšení na 23 %.

Studie Deloitte porovnává Národní energeticko-klimatický plán (NKEP) s možnými scénáři navýšení podílu obnovitelných zdrojů v elektroenergetice právě na hodnotu 23,8 % do roku 2030. Podle realistického scénáře je cílový stav výrazně vyšší -  9 GW výkonu solárních elektráren a 1,4 GW větrných elektráren.

Podle studie postavené na ekonomických datech, která zohledňují vývoj v energetice v posledním desetiletí, bude už v roce 2025 fotovoltaika plně konkurenceschopná. Součástí energetického mixu budou také větrné elektrárny a rozšíření kogenerační výroby elektřiny a tepla.

Ze studie také vyplývá, že umisťování slunečních elektráren nemusí být výzvou ani z hlediska záboru zemědělské půdy. Uvedené scénáře pro rozvoj fotovoltaiky jsou zhruba desetinásobně až dvacetinásobně méně náročné na rozlohu zemědělské plochy než plány NKEP pro dopravu a sektor vytápění. Nové solární elektrárny lze instalovat na střechách a fasádách nerezidenčních budov a na místech, které nemohou využít zemědělci nebo developeři pro bytovou výstavbu a nejsou vhodné ani pro průmyslovou infrastrukturu či jiné využití (například brownfieldy, výsypky, půdy s nízkou bonitou). Fotovoltaické zdroje lze navíc budovat poměrně rychle, zejména v případě, kdy by ostatní zdroje nedokázaly cíl pro rok 2030 naplnit.